– Hadde ønsket en bredere prioritering

Skolenes landsforbund hilser til Høyres landsmøte og ønsker ledelsen og delegatene et godt møte. – Vi i Skolenes landsforbund takker for at dere har…

24. april 2015

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund hilser til Høyres landsmøte og ønsker ledelsen og delegatene et godt møte.

SL-leder Anne Finborud håper Høyres landsmøte vil ha mange gode debatter som kan styrke den offentlige fellesskolen. (Foto: Bo Mathisen/Skolenes landsforbund/SL)

– Vi i Skolenes landsforbund takker for at dere har satset på etter- og videreutdanning for lærere. Rett nok hadde vi ønsket en bredere prioritering, slik at praktisk-estetiske fag og yrkesfag kan få en styrket status i skolen. Det er vårt håp at et samlet landsmøte inspirerer til en vridning i framtidige prioriteringer, skriver SL-leder Anne Finborud i sin hilsen.

– Vi håper landsmøtet vil ha mange gode debatter som kan styrke den offentlige fellesskolen og verdsette bredden i lærernes kompetanse. Vi frykter at innføring av en obligatorisk masterutdanning for alle lærere vil ensrette både lærerutdanningen og dermed undervisningen i skolen, skriver Finborud videre.

– Framsnakking av læreryrket og tillit til dagens lærerstand er etter SLs vurdering alfa og omega både med hensyn til å beholde de lærerne vi har i dag og for å rekruttere nye, understreker SL-lederen.