Gratulerer til alle nye og gjenvalgte politikere!

Skolenes landsforbund gratulerer alle nye og gjenvalgte politikere på både lokal- og fylkesnivå. Husk at dere kan bidra til å hindre en massiv lærer- og barnehagelærermangel i framtiden.

13. september 2023

Runar Nørstad

Hva kan gjøres for å beholde de viktige hendene vi har i skolen, spør forbundsleder Mette Johnsen Walker i dette innlegget - og kommer med forslag til tiltak. (Foto: Getty Images/Illustrasjon)

Vi oppfordrer dere alle, uavhengig av valgresultatet, til å samarbeide bredt for en sterk fellesskole til beste for elever og lærere – og for en sterk barnehage til beste for barn og barnehagelærere. Vi minner om at et godt partssamarbeid er viktig i denne sammenheng, og at dere folkevalgte er arbeidsgivere, understreker forbundsleder Mette Johnsen Walker.

– Vi trenger dere folkevalgtes hjelp til å vise at skolen og barnehagen er en viktig arbeidsplass i Velferds-Norge og en viktig arena for elevenes og barns hverdag. For å lykkes, må dere som folkevalgte spille på lag med landets lærere fram mot stortingsvalget i 2025, sier hun og viser til at rekrutteringen til både lærer- og barnehagelærerutdanningen svikter.

Skolenes landsforbund gjør landets politikere oppmerksom på disse tallene:

 • 275 ledige studieplasser for lærere står tomme i år. Dette utgjør minst 40 prosent.
 • 025 tomme studieplasser ved barnehagelærerutdanningene er status ved inngangen til september. Det utgjør 36,1 prosent av de planlagte plassene.

Skolenes landsforbund har klare synspunkter på hva som skal til for å få flere nye lærere, og for å beholde de lærerne vi har:

 • God lønn
 • Lærerutdanning også uten master
 • Fjern de spesielle opptakskravene
 • Desentraliserte opplegg for å «kvalifisere de ukvalifiserte»
 • Læreren må få tillit til å bestemme mer over egen arbeidssituasjon
 • La læreren være lærer. Sosialfaglig kompetanse inn i skolen gjør at læreren får mer tid til å undervise

Skolenes landsforbund har klare synspunkter på hva som skal til for å få flere nye barnehagelærere, og for å beholde de barnehagelærerne vi har:

 • God lønn
 • Bemanningsnormen må gjelde i hele åpningstiden
 • Full råderett over planleggingstiden
 • Lønnssystemet må være slik at utdanning lønner seg
 • Større vekt på desentralisert utdanning
 • Finansieringen av private barnehager må løsrives fra hvor mye kommunen bruker på sine barnehager

– Vi håper politikere lokalt lytter til våre synspunkter når de bidrar til innholdet i partiprogrammene i forkant av stortingsvalget i 2025. Det vil grasrota vår sette stor pris på, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

Relaterte saker
SL: Debatt: Vi trenger flere barnehagelærere