Gratulerer, Rolf Rotmo!

Rolf Rotmo er tildelt LO-prisen i Nord-Trøndelag 2017 for lang og tro tjeneste i arbeiderbevegelsen siden 1960-tallet. Rotmo har vært en markant skikkelse i…

27. oktober 2017

Runar Nørstad

Rolf Rotmo er tildelt LO-prisen i Nord-Trøndelag 2017 for lang og tro tjeneste i arbeiderbevegelsen siden 1960-tallet. Rotmo har vært en markant skikkelse i Skolenes landsforbund. Han er fortsatt aktiv i SL Nord-Trøndelag.

 

Prisen ble delt ut under festmiddagen på LOs Fylkeskonferanse i Nord-Trøndelag torsdag kveld, av LOs førstesekretær Julie Lødrup.

Fylkesleder John Arve Forbord i Skolenes landsforbund Nord-Trøndelag beskriver Rolf Rotmo som en hedersmann.

– Han har hatt skolepolitikk i høysete, med utallige timer på Fylkets hus – både på fylkesskolesjefens kontor og i skolepolitiske møter. Han har vært en fryktløs og smart leder i lønnspolitiske utvalg, og fryktet i lønnsforhandlinger med fylket i de lokale lønnsforhandlingene. Denne prisen henger høyt. Det er faktisk bare tredje gang den deles ut i Nord-Trøndelag. Rolf Rotmo er en verdig vinner, sier Forbord.

Dette skriver LO i sin begrunnelse for å tildele Rolf Rotmo LO-prisen i Nord-Trøndelag 2017:

«Rolf Rotmo har vært en betydningsfull og fargerik fagforeningsmann igjennom mange år, med lang fartstid i LO. Han har vært en respektert og dyktig hovedtillitsvalgt for Skolenes landsforbund og arbeidsplasstillitsvalgt ved Verdal videregående skole, men også lenger tilbake som tillitsvalgt ved daværende Aker Verdal, og enda bakover i tid – i Sjømannsforbundet allerede på 60-tallet.

En tillitsvalgt med tro på at det å være organisert alltid lønner seg. Han var med på å starte Skolenes landsforbund Nord-Trøndelag i 1982, og har siden vært engasjert i mange ulike verv i forbundet.

I tillegg har han også bidratt til at LO-organiserte engasjerer seg politisk, ved å ha sittet i kommunestyret i Verdal for Arbeiderpartiet gjennom to perioder samt styreverv i lokalt partilag.

Fagbevegelsen setter stor pris på Rotmos arbeid, og det er med stor stolthet og glede vi tildeler Rolf Rotmo LO-prisen i Nord-Trøndelag for 2017.»