– Frislipp av privatskoler kan gi skolenedleggelser

Neste uke behandles privatskoleloven i Stortinget. Da får Høyre og Frp støtte for økt privatisering fra Venstre og Kristelig Folkeparti. Når pengene tas fra…

5. juni 2015

Runar Nørstad

Skal vi sørge for at alle barn får lik sjanse til å lykkes i livet er ikke svaret mer privatisering, sier Ap-nestleder Trond Giske. (Foto: Ap)

Neste uke behandles privatskoleloven i Stortinget. Da får Høyre og Frp støtte for økt privatisering fra Venstre og Kristelig Folkeparti.


Når pengene tas fra den offentlige fellesskolen for å gis til private, kan det bety at lærere i det offentlige sies opp, og i verste fall skolenedleggelser, advarer Ap-nestleder Trond Giske.

– Skal vi sørge for at alle barn får lik sjanse til å lykkes i livet, er ikke svaret mer privatisering. Svaret er at vi må utvikle fellesskolen, sier Giske som også er partiets utdanningspolitiske talsperson.

Den nye loven åpner for to nye grunnlag for at privatskoler skal kunne bli godkjent for statstilskudd, privat yrkesfagopplæring og profilskoler. Kriteriene for hva en profilskole egentlig er, foreligger ikke, mener Giske.

– Loven åpner for såkalte profilskoler uten å sette noen grenser for hva en slik profil kan være. Her skal vi gi statsstøtte til private skoler som først og fremst skal konkurrere med den offentlige skolen, sier Trond Giske.