Avviste privatskolelov i høring

Beskjeden til Stortinget er klar: Skolenes landsforbund stiller seg avvisende til Kunnskapsdepartementets forslag om å endre privatskoleloven. Fra Skolenes landsforbund deltok nestleder Terje Moen…

30. april 2015

Runar Nørstad

Terje Moen og Geir Granås i samtale med LO-sekretær Trude Tinnlund før høringen på Stortinget startet. (Foto: Runar Nørstad, SL)

Beskjeden til Stortinget er klar: Skolenes landsforbund stiller seg avvisende til Kunnskapsdepartementets forslag om å endre privatskoleloven.

Fra Skolenes landsforbund deltok nestleder Terje Moen og forbundssekretær Geir Granås.

Terje Moen innledet med å omtale friskoleloven, som Kunnskapsdepartementet foreslår å kalle den, som et eksperiment.

 

– Frislipp

– Selv om det i høringsutkastet ser ut til at regjeringen ønsker å nærme seg sentrum av norsk politikk for derigjennom å få til et bredt forlik, mener Skolenes landsforbund at dette er et eksperiment som åpner for et frislipp av private interessenter i norsk skole.

– Selv om forbundet i høringen støtter departementet i enkeltelement, så er vårt primære standpunkt at dagens privatskolelov er tilfredsstillende, og vi ønsker ikke noen utvidelse av adgangen til å etablere flere privatskoler, uansett om det er basert på livssyn, pedagogikk, profil eller andre grunner, fortsatt Terje Moen.

Regjeringen ønsker å lage en ny friskolelov som kan samle bred støtte og stå seg over tid. Det er et godt mål, ifølge Moen.

– Men grunnlaget for en slik samling blir dårligere med så store svakheter i forslagene og høringsnotatet. Det må for eksempel være en selvfølge at utviklingen i Sverige og problemene med omgåelser av privatskoleloven i Norge beskrives på en god måte, samtidig som en god analyse av mål, mekanismer og virkemidler, og fordeler og ulemper ved ulike endringer, er enda viktigere.

Både LO og Unio gikk i høringen imot lovforslaget.

– Markedskreftene må holdes unna skolesektoren, for der passer disse kreftene ikke, sa LO-sekretær Trude Tinnlund, som representerte LOs forbund i stortingshøringen.

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen skal avgi sin innstilling innen 4. juni til Stortinget. Første stortingsbehandling er tidfestet til 11. juni.