– Forlik om eksamen tar skolen i riktig retning

SV og regjeringspartiene er enige om å teste ut alternative eksamensformer. – Dette er en viktig seier for et bredere kunnskapssyn, og en utvikling som er i samsvar med politikken til Skolenes landsforbund, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

2. desember 2022

Runar Nørstad

Alternative eksamensformer hilses velkommen av Skolenes landsforbund. (Foto: Getty Images/Illustrasjon) 

«Stortinget ber regjeringen iverksette forsøk og utprøvinger med alternativer til dagens eksamensordning i videregående og ungdomsskole. Forsøkene og utprøvingene følges med bistand og erfaringsinnhenting», ifølge budsjettforliket mellom Ap/Sp og SV.

Skolenes landsforbund har et landsmøtevedtak på at «alternative vurderingsformer i grunnopplæringen videreutvikles, og karakterer og tradisjonelle eksamener gjøres overflødige.»

– Vi har i flere møter med SVs skolepolitikere fremmet vårt syn på viktigheten av å videreutvikle alternative vurderingsformer, og er naturligvis glad for at SV har lyttet på våre råd som er nedfelt i vårt prinsipp- og handlingsprogram. Mye handler om å finne eksamensformer der eleven får vist kompetansen sin over tid, noe som henger sammen med en opplæring som er mer praktisk og relevant. Dette punktet i forliket tar skolen i riktig retning, sier Mette Johnsen Walker, forbundsleder i Skolenes landsforbund.

Hun viser til at den sentrale eksamensgruppen i juni 2020 la frem alternativer som kunne ses på i fremtiden

(Artikkelen fortsetter under bildet) 

21. oktober 2021: Møte om skolepolitikk, inkludert temaet alternative eksamensformer, på Stortinget: Forbundsleder Mette Johnsen Walker og forbundssekretær Jeanine Norstad i samtale med stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV). (Foto: Skolenes landsforbund)

Mappevurderinger?

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ser fram til å komme i gang med arbeidet.

– Vi skal utforske nye måter å gjennomføre eksamen på. Det er jeg glad for at SV er nysgjerrig på, og det er også vi. Så det ser jeg fram til å ta fatt på, sier Brenna til NRK Nyhetsmorgen.

Det er allerede endringer på gang i skolen for å tilpasse eksamen til nye læreplaner, men SV har over lengre tid prøvd å påvirke regjeringen til å erstatte dagens ordning med noe nytt.

– At man får en helt tilfeldig del av pensum i et tilfeldig fag, så skal du på en måte huske alt du kan i en dag – i fire timer. Det viser ikke hvor dyktig du er, sier SVs utdanningspolitiske talsperson Freddy André Øvstegård.

SV ser for seg for eksempel mappevurderinger hvor du kan ha flere innleveringer over tid og få en ekstern sensor til å vurdere.

– Vi skal være åpne og nysgjerrige

Tonje Brenna understreker overfor NRK at det fortsatt kommer til å være eksamener både i grunnskolen og i videregående skole – også etter budsjettforliket med SV. Men kunnskapsministeren er klar til å tenke nytt om eksamensformen.

– Det kan helt sikkert finnes interessante måter å vurdere hva elevene kan på andre måter enn vi gjør i dag, for eksempel at de leverer inn arbeid de har gjort over tid eller har flere deler av en eksamen. Men jeg vil holde fast på det viktige, nemlig at vi har en objektiv vurdering av hva elevene kan. Så skal vi være åpne og nysgjerrige på hvordan det kan gjennomføres.

Les også: Vurderinger og anbefalinger om fremtidens eksamen (sluttrapporten fra eksamensgruppa for fagfornyelsen) (udir.no) 

FAKTA: Dette mener Skolenes landsforbund om «eksamen»

  • alternative vurderingsformer i grunnopplæringen videreutvikles, og karakterer og tradisjonelle eksamener gjøres overflødige.
  • innvandrere som har fått godkjent sin videregående utdanning, men mangler eksamen i norsk, engelsk eller andre fag, må få rett til å ta disse fagene for å oppnå yrkes- eller studiekompetanse
  • selv om fagplanen i enkelte fag er lik for yrkesfag og studiespesialisering, er vektleggingen av mål i realiteten ulik på grunn av krav om yrkesretting. Eksamensoppgavene bør gjenspeile dette ved at det utarbeides ulike eksamenssett for yrkesfag og studiespesialiserende som begge fører frem til studiekompetanse i faget. (Kilde: Prinsipp- og handlingsprogrammet)

Relaterte saker
SL: Skal bidra til endringer i testsystemet i skolene