Skal bidra til endringer i testsystemet i skolene

Det er viktig at lærerstemmen blir hørt i utvalget som skal foreslå endringer i prøver og undersøkelser i skolen, mener Henning Hansen – eneste lærer i utvalget. – Læreren vet best hvor skoen trykker. Utvalget må derfor lytte til grasrota, sier han.

6. april 2022

Runar Nørstad

Mangeårig medlem av Skolenes landsforbund, lærer Henning Hansen, er med i utvalget som har gjennomgått bruken av prøver og krav til rapportering og dokumentasjon i skolen. Han er medlem av landsstyret i Skolenes landsforbund, og tidligere fylkesleder i Troms. (Foto: SL)

Henning Hansen, som også er fylkesleder i Skolenes landsforbund Troms, representerer «læreren» i det nyopprettede regjeringsoppnevnte utvalget, som skal ledes av professor Tine Sophie Prøitz.

Utvalget skal gjennomgå bruken av prøver og krav til rapportering og dokumentasjon i skolen. Deres forslag skal bidra til at skolene kan arbeide mer systematisk med å utvikle kvaliteten på skoletilbudet, ifølge en pressemelding fra regjeringen.

– Må tilpasses de nye læreplanene

– Vi trenger å tenke nytt om hvordan vi måler kvaliteten på norske skoler og hvordan vi driver kvalitetsutvikling. I dag legger vi veldig stor vekt på det som er målbart, men ikke alt som teller i skolen kan telles, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Fagfornyelsen og nye læreplaner har endret innholdet i skolen, og vurderingssystemet må tilpasses både de nye læreplanene og regjeringens ambisjoner, mener hun.

– Regjeringen vil både ha en mer praktisk og variert opplæring, der elevene lærer mer og trives bedre, og gi lærere og skoleledere tillit og mer handlingsrom, sier Brenna.

– Vi må se hele mennesket i skolen

Henning Hansen mener det er på høy tid at dagens vurderingssystem blir gjenstand for «gransking».

– Når det gjelder de nasjonale prøvene, følger det med veiledninger. Problemet er at det er ikke satt av tid for å dekke hullene man oppdager. Her gjelder det å fornye prøvene i en retning vi ønsker, for vi blir nok aldri kvitt dem, sier Hansen som er lærer ved Eidebakken skole på Lyngseidet i Troms.

– Makter man å utvikle vurderingssystemer som sier noe om skolen, og samtidig ivaretar hele samfunnsmandatet for både faglig og sosial utvikling, har vi kommet et godt stykke på vei. Per i dag er det for mye søkelys på elevenes faglige prestasjoner. I skolen må vi se hele mennesket, fortsetter han.

Øker det psykiske presset blant elevene

Hansen får full støtte fra forbundsleder Mette Johnsen Walker.

– Testhysteriet i skolen er med på å ensrette undervisningen. Tidlig bruk av karakterer og stadig flere tester gjør neppe norske elever mer begeistret, motivert og interessert. Mange ungdommer har i dag både mattefobi og angst for tester. Dette er ikke medfødte lidelser, de skapes på skolen, sier hun.

En idé kan være å omgjøre nasjonale prøver i grunnskolen til utvalgsprøver, altså at et representativt utvalg elever gjennomfører prøvene, noe Senterpartiet tidligere har foreslått, mener forbundslederen.

– Slik kan skolemyndighetene skaffe seg kunnskap om utviklingen i norsk skole. Da får staten et måleinstrument uten at det fører til rangering og ødeleggende skolepolitiske debatter.

– Skolenes landsforbund er på generelt grunnlag motstander av tester som kan brukes til rangering av skoler, og mener testene er med på å øke det psykiske presset blant elevene – og noen lærere, foresatte og rektorer. Vi bør først og fremst sette søkelys på selve problemet, altså at altfor mange går ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Det ideelle er jo at utvalget kommer fram til en form for kartlegging som vil gjøre det mulig å følge opp og sette inn nødvendige tiltak, uten at noen nevner ordet «testhysteri», fortsetter Mette Johnsen Walker.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Forbundsleder Mette Johnsen Walker. (Foto: SL)

– Skal lytte til lærerne  

Både Mette Johnsen Walker og Henning Hansen mener det er viktig å engasjere grasrota så bredt som mulig nå som det skal gjøres endringer i testsystemet i skolene.

– Vi inviterer selvfølgelig grasrota med på råd. Skolenes landsforbund skal bidra til at Henning Hansen tar med seg lærerstemmen inn i utvalget, sier Johnsen Walker.

– Det å ha grasrota med seg, er helt avgjørende for at utvalget skal makte å komme i mål. Jeg setter pris på at Skolenes landsforbund bidrar med å innhente lærerens stemme, sier Henning Hansen.

Det offentlige utvalget er et partssammensatt utvalg med medlemmer fra lærerorganisasjonene, Elevorganisasjonen, kommunene, Sametinget og forskere. Utvalget skal involvere elever, lærere, skoleledere, skoleeiere og relevante organisasjoner og fagmiljøer i arbeidet.

Utvalget skal levere en utredning i to deler:

 • En del som beskriver styrker og utfordringer i dagens system skal leveres tidlig i 2023
 • En hoveddel der de anbefaler endringer skal leveres høsten 2023

Første møte i utvalget er 20 mai.

FAKTA: Utvalgets medlemmer

 • Professor Tine Sophie Prøitz, Moss (utvalgets leder)
 • Lærer Henning Hansen, Lyngen
 • Fagsjef Wenche Bakkebråten Rasen, Jessheim
 • Kommunaldirektør Marius Arnason Bøe, Bergen
 • Assisterende kommunalsjef Mona Haugli, Sortland
 • Leder Karen Inga Eira, Kautokeino
 • Seniorrådgiver Bjørg Eva Aaslid, Oslo
 • Assisterende rektor Bjørn Furulund, Ørje
 • Leder Edvard Botterli Udnæs, Oslo
 • Professor Rolf Vegar Olsen, Oslo
 • Professor Lise Vikan Sandvik, Trondheim