​​​​​​​Styrket medbestemmelse i staten

Det er enighet i forhandlingene om hovedavtale i staten. – Det har vært viktig for oss å styrke hovedavtalen og tilpasse den til tiden vi lever i. Den nye avtalen er mer tydelig, og blir enklere å praktisere. Totalen er derfor bra, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

14. desember 2022

Runar Nørstad

LO Stat-leder Egil André Aas. (Foto: LO Stat) 

– Vi forventet ingen revolusjon, men vi har fått gjennomslag for flere viktige punkter for LO Stat. Vi har hatt god kjemi i forhandlingene, gode diskusjoner og beveget oss i positiv retning, sier Egil André Aas til eget nettsted.

Statlige virksomheter er i hyppige omstillingsprosesser. LO Stat gikk inn i forhandlingene med krav om tydeliggjøring og styrking av medbestemmelsene.

– Hovedavtalen legger nå til rette for at viktige beslutninger om organisering av statlige virksomheter i større grad tas nærmest mulig de som blir mest berørt, sier Egil André Aas.

Den nye hovedavtalen gjenspeiler også de sentrale partenes felles enighet knyttet til klima, natur og bærekraft.

– Dette er tema som i større grad må tas inn som en selvsagt del av partsamarbeidet i statlige virksomheter, sier Aas.­

Videre reflekteres bestemmelsene i likestillings- og diskrimineringsloven bedre.

Tillitsreformen i offentlig sektor er et av regjeringens viktigste prosjekter.  

– De ansattes kunnskap og kompetanse er offentlig sektors fremste ressurs. I stedet for unødvendig måling og kontroll, må ansatte gis tillit til å utføre arbeidsoppgavene sine, poengterer Egil André Aas.

Hovedavtalen danner grunnlaget for tillitsreformen, så det er naturlig at dette ble en del av diskusjonene.

– Hovedavtalen og partsforholdet må være de grunnleggende redskapene for en vellykket tillitsreform, da er kunnskap om og praktiseringen av hovedavtalen nøkkelen, sier Egil André Aas.

Les hele saken hos LO Stat 

1. nestleder Jon Oddvar Holthe har representert Skolenes landsforbund i forhandlingene.

Her kan du lese den nye hovedavtalen, 2023-2025

Relaterte saker
SL: Tommel opp fra medlemmene i staten