For mange uklarheter i smittevernveilederne

Smittevernveilederne i barnehage og på barnetrinn er ikke konsekvente nok, og gir rom for tolkninger som kan være uheldige, mener Skolenes landsforbund. Oppdaterte veiledere…

6. mai 2020

Runar Nørstad

Smittevernveilederne i barnehage og på barnetrinn er ikke konsekvente nok, og gir rom for tolkninger som kan være uheldige, mener Skolenes landsforbund. Oppdaterte veiledere er ventet mot slutten av uken.

Bildetekst: Det er vanskelig å lære de minste elevene å holde avstand og ikke ta på hverandre. Altså, lære elevene smittevernreglene, er tilbakemeldinger fra medlemmene. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Utdanningsdirektoratet (Udir) og Folkehelseinstituttet har bedt organisasjonene om innspill til konkrete endringer i smittevernveilederne for barnehagene og barnetrinnet. Frist for innspill var tirsdag 5. mai. Veilederne har vært i bruk siden barnehagene åpnet 20. april, og 1.-4. trinn 27. april.

Siden høringen etterspør erfaringer med bruken av smittevernsveilederne, har Skolenes landsforbund gjennomført en kort undersøkelse blant medlemmer i barnehager og fra 1.-4. trinn i grunnskolen.

– Innspillene vi har gitt, er direkte hentet fra responsen vi har fått fra forbundets medlemmer. De mener på generelt grunn lag at innholdet i veilederne formidles på en OK måte, men at det gir rom for tilpasninger som kan utnyttes av økonomiske- og/eller organisatoriske hensyn, sier Bodil Gullseth, forbundssekretær i Skolenes landsforbund.

Flere av medlemmene mener for eksempel at veilederen ikke konsekvent nok, og gir rom for tolkninger som kan være uheldige.

– Det er vanskelig nok å lære de minste elevene å holde avstand og ikke ta på hverandre. Altså, lære elevene smittevernreglene. De blir kjempeforvirret av at ulike regler gjelder for ulike situasjoner. I de oppgraderte veilederne, må reglene konkretiseres, sier Bodil Gullseth.

«Veilederen sier at du skal holde avstand, men i neste øyeblikk kan kohortene være i samme område i noen minutter, og ja, hvis rommet er stort nok kan flere kohorter som ikke samarbeider være sammen», skriver ett medlem i undersøkelsen.

En annet uklarhet er i under punktet fysisk kontakt, ifølge ett annet medlem.

«Her sier veilederen at er det behov for nærhet og omsorg må det ivaretas. I setningen under sier den videre: Håndhilsning, klemming og unødig kontakt skal unngås i den grad det er mulig. Her er det opp til den enkelte lærer å tolke om det er behov eller ikke.  For den voksne medfører dette en usikkerhet for når er det ok å klemme og trøste. Hvis den voksne har trøstet barn A, skal den voksne da ikke trøste barn B. Hvis barn C ser at barn A blir klemt, og barn C ikke får trøst og klem, hva da?».

Skolenes landsforbund frykter at et større handlingsrom i forhold til størrelser på kohorter vil føre til at økonomiske hensyn vil trumfe smittevernhensyn.

Her kan du lese alle innspillene fra Skolenes landsforbund

Relevante lenker
SL: Krever krisepenger for å håndtere smittevernet
SL: – Krisepakke til skoler og barnehager nå!
SL: – Trygge ansatte er et vilkår for vellykket gjenåpning av skoler og SFO
SL: Ansatte i barnehage og skole kan få erstatning ved smitte 
SL: Gode lokale løsninger må på plass for barnehagene 

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen