For mange uklarheter i smittevernveilederne

Smittevernveilederne i barnehage og på barnetrinn er ikke konsekvente nok, og gir rom for tolkninger som kan være uheldige, mener Skolenes landsforbund. Oppdaterte veiledere er ventet mot slutten av uken.

6. mai 2020

Runar Nørstad

Det er vanskelig å lære de minste elevene å holde avstand og ikke ta på hverandre. Altså, lære elevene smittevernreglene, er tilbakemeldinger fra medlemmene. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Utdanningsdirektoratet (Udir) og Folkehelseinstituttet har bedt organisasjonene om innspill til konkrete endringer i smittevernveilederne for barnehagene og barnetrinnet. Frist for innspill var tirsdag 5. mai. Veilederne har vært i bruk siden barnehagene åpnet 20. april, og 1.-4. trinn 27. april.

Siden høringen etterspør erfaringer med bruken av smittevernsveilederne, har Skolenes landsforbund gjennomført en kort undersøkelse blant medlemmer i barnehager og fra 1.-4. trinn i grunnskolen.

– Innspillene vi har gitt, er direkte hentet fra responsen vi har fått fra forbundets medlemmer. De mener på generelt grunn lag at innholdet i veilederne formidles på en OK måte, men at det gir rom for tilpasninger som kan utnyttes av økonomiske- og/eller organisatoriske hensyn, sier Bodil Gullseth, forbundssekretær i Skolenes landsforbund.

Flere av medlemmene mener for eksempel at veilederen ikke konsekvent nok, og gir rom for tolkninger som kan være uheldige.

– Det er vanskelig nok å lære de minste elevene å holde avstand og ikke ta på hverandre. Altså, lære elevene smittevernreglene. De blir kjempeforvirret av at ulike regler gjelder for ulike situasjoner. I de oppgraderte veilederne, må reglene konkretiseres, sier Bodil Gullseth.

«Veilederen sier at du skal holde avstand, men i neste øyeblikk kan kohortene være i samme område i noen minutter, og ja, hvis rommet er stort nok kan flere kohorter som ikke samarbeider være sammen», skriver ett medlem i undersøkelsen.

En annet uklarhet er i under punktet fysisk kontakt, ifølge ett annet medlem.

«Her sier veilederen at er det behov for nærhet og omsorg må det ivaretas. I setningen under sier den videre: Håndhilsning, klemming og unødig kontakt skal unngås i den grad det er mulig. Her er det opp til den enkelte lærer å tolke om det er behov eller ikke.  For den voksne medfører dette en usikkerhet for når er det ok å klemme og trøste. Hvis den voksne har trøstet barn A, skal den voksne da ikke trøste barn B. Hvis barn C ser at barn A blir klemt, og barn C ikke får trøst og klem, hva da?».

Skolenes landsforbund frykter at et større handlingsrom i forhold til størrelser på kohorter vil føre til at økonomiske hensyn vil trumfe smittevernhensyn.

Her kan du lese alle innspillene fra Skolenes landsforbund

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen