Før: 400 søkere. Nå: 20 søkere

Utdanning innenfor olje og gass er ikke lenger like attraktivt. Søkertallene til Brønnteknikk stuper.   – Dette har vært en av de mest populære…

10. februar 2016

Runar Nørstad

95 prosent færre elever søker seg til oljebransjen. Bildet viser Gullfaks C. (Foto: Øyvind Hagen/Statoil)

Utdanning innenfor olje og gass er ikke lenger like attraktivt. Søkertallene til Brønnteknikk stuper.

 
– Dette har vært en av de mest populære linjene i Rogaland og i hele Norge, men dette året merker vi en markant nedgang på antall søkere, sier Tore Gudmestad, avdelingsleder ved Stavanger Offshore Tekniske skole (SOTS), til TV 2.

Skolen har tidligere hatt opp mot 400 hundre søkere til den populære linjen Brønnteknikk. Nå har kun 20 ungdommer søkt seg hit.

Endelig frist for å søke videregående skole er 1. mars, og Gudmestad tror nedgangstider i oljeindustrien og voksende arbeidsledighet påvirker ungdommens valg.

– De blir veldig usikre. Vi opplever bekymrede foreldre som ringer og spør om de elevene som allerede går på brønnteknikk, får lærlingplass. Og det er nok foreldrene som har en sterk innflytelse på elevenes valg, sier han til TV 2.

Tore Gudmestad mener det er viktig at bransjen går ut og viser at det er behov for lærlinger i fremtiden.

– Vi vet jo at flammen på Johan Sverdrup vil brenne om femti år, når disse elevene blir pensjonister, så det er nå de bør tenker å posisjonere seg for et liv i oljebransjen.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) vil at ungdommen skal søke seg til oljenæringen.

– Industrien er avhengig av å ha med de unge, skal en opprettholde produksjonen i et lengre perspektiv. Dette er Norges suverent største industri – det er mer enn 80 plattformer i drift i dag, som skal driftes i flere tiår fremover, så her er det et stort antall arbeidsplasser i årene som ligg foran oss, sier Lien.

 

Relevante lenker:
SL: 120 kadetter uten opplæringsplass
SL: – Glad for at det skjer noe med yrkesfagene
SL: Krever adjunktlønn for yrkesfaglærere
SL: Krafttak for yrkesfagene