Fokus på traumebevisst omsorg

Traumebevisst omsorg – hvordan utføre traumebevisst omsorg? er tema for LOs konferanse for forebyggende barne- og ungdomsarbeid, som arrangeres 14. desember. Meld deg på…

6. september 2018

Runar Nørstad

Traumebevisst omsorg – hvordan utføre traumebevisst omsorg? er tema for LOs konferanse for forebyggende barne- og ungdomsarbeid, som arrangeres 14. desember. Meld deg på konferansen her!

 

LO ønsker større innsats for å hjelpe barn og unge som lever med traumer. Traumer hos barn og unge var tema for LOs dialogkonferanse i Folkets Hus i Oslo i februar i år.

Dialogkonferansen var en opptakt til den store LO-konferansen om traumebevisst omsorg fredag 14. desember.

– Vi har satt dette temaet på dagsorden fordi vi er opptatt av unge folk, at de skal få utdanning og komme seg i arbeid. Vi registrerer at sysselsettingsandelen blant unge folk går ned. Det har den gjort i mange år, og det bekymrer oss. På sikt vil det gi en samfunnsmessig utfordring når det gjelder arbeidskraft, sier LO-sekretær Kristin Sæther til FriFagbevegelse.no. Hun har spesielt ansvar for LOs politikk for barn og unge i LOs ledelse.

Forbundssekretær Bodil Gullseth er Skolenes landsforbund sin representant i LOs arbeidsgruppe for barn og unge.

– Konferansen vil sette søkelys på hva traumer egentlig er, hvordan de kan oppleves og hva slags omsorg, traumebevisst omsorg, som kan tilbys. Jobber du med barn eller elever som har vært utsatt for traumer, er konferansen en fin anledning til å lære mer om temaet. Du møter personer som lever med traumaer og ikke minst fagfolk som til daglig hjelper unge med traumebakgrunn, sier Gullseth.

Generalsekretær i Stine Sofie Stiftelsen, Ada Sofie Austegard, er en av de som skal holde innlegg på konferansen.

Påmeldingsfrist: 5. oktober.

Sted: Oslo, Thon Hotel Vika Atrium

Deltakeravgift: 500 kroner per person

Relevante lenker
SL: – Øremerk midler til psykisk helse i skolen
SL: Psykisk helse fanget stor interesse
Annes blogg: Psykisk helse i skolen

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Bildet til saken er frigjort under denne lisensen