Fire millioner kroner per asylbarn

Hvis vi ikke lykkes med å gi flyktningbarn god opplæring, kan kostnadene for samfunnet bli nær 4 millioner kroner per barn.   Det kommer…

30. mars 2016

Runar Nørstad

Det kan koste samfunnet over 20 milliarder kroner hvis asylbarna får mangelfull skolegang, ifølge en ny rapport. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)Hvis vi ikke lykkes med å gi flyktningbarn god opplæring, kan kostnadene for samfunnet bli nær 4 millioner kroner per barn.

 

Det kommer frem av anslag i en fersk rapport som Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo har laget på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Om lag 7.000 mindreårige asylsøkere som kom til Norge i fjor, ligger an til å få innvilget opphold.

 

– Tap for samfunnet

God grunnopplæring er nøkkelen til at flyktninger og asylsøkere kan ta utdanning, få jobb og bli integrert i samfunnet vårt, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Først og fremst er dette viktig for det enkelte mennesket det gjelder. Men et menneske som ikke får utnyttet sitt potensial, er også et tap for samfunnet, sier statsråden i en pressemelding.

Røe Isaksen mener at rapporten gir viktig kunnskap om hvilke utfordringer vi står overfor dersom vi ikke lykkes med å gi barna som kommer til Norge god opplæring.

− Denne rapporten understreker hvor viktig det er at vi har en streng og rettferdig asylpolitikk. Samtidig må vi sikre at de som skal bli her i landet, får mulighet til å få god opplæring. Å investere i utdanningen til barna som kommer, er viktig for det enkelte barn og for samfunnet.

 

Trygd eller sosialhjelp

I rapporten anslår forskerne at 70 prosent av flyktningene med mangelfull utdanning kommer i arbeid, men på grunn av lav kompetanse får de lavere lønn enn gjennomsnittet.

30 prosent antas å ikke komme i arbeid. Det kan gi økte utgifter for det offentlige, fordi de som ikke har jobb kan ha behov for trygd eller sosialhjelp.

I tillegg kan det å stå utenfor arbeidslivet ofte gi helsemessige, psykiske og sosiale utforinger for den enkelte.

Totalt anslår forskerne at de samfunnsøkonomiske kostnadene kan være på rundt 3,8 millioner kroner.

 

God språkopplæring?

Trond Giske (Ap) etterlyser handling fra regjeringspartiene.

– Blant annet handler det her om god språkopplæring. Derfor er det synd at tilskuddene til norskopplæring er kuttet med denne regjeringen, sier Giske til Aftenposten.

 

Fire faktorer

Forskerne peker på fire overordnede faktorer som er sentrale for at skolen skal kunne tilrettelegge best mulig for at mindreårige flyktninger får en god opplæring:

  • Barna må inn i utdanning raskt etter ankomst
  • De må gis en tilstrekkelig språkopplæring, inkludert morsmålsopplæring eller tospråklig opplæring
  • Skolen må ta hensyn til at asylsøkere i større grad har psykiske vansker og tilrettelegge for oppfølging
  • Skolen må gjøre en innsats for å inkludere asylsøkerne i det sosiale felleskapet og styrke skole-hjem samarbeidet som er ekstra utfordrede for denne gruppen

 

Relevante lenker:
Fafo: Samfunnsøkonomiske kostnader ved at asylsøkere og flyktninger får mangelfull grunnopplæring
Aftenposten: Megaregning venter hvis ikke asylbarna får god skolegang
SL: Mange asylbarn har ikke fått skoletilbud
SL: Asylbarn kan lære norsk på nett

 

Bildet til saken er frigjort under denne lisensen