Asylbarn kan lære norsk på nett

Skolekassa.no skal gjøre det enklere for asylbarn å lære norsk og andre skolefag.    Nettportalen Skolekassa.no er oversatt til flere språk slik at det…

10. februar 2016

Runar Nørstad

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug hilser på barn på Skjetten skole i Akershus, hvor nettportalen ble lansert torsdag. (Foto: Kunnskapdepartementet)Skolekassa.no skal gjøre det enklere for asylbarn å lære norsk og andre skolefag. 

 

Nettportalen Skolekassa.no er oversatt til flere språk slik at det blir lettere å tilby opplæring der lærerne ikke snakker barnas morsmål, ifølge kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Det har kommet svært mange asylbarn til Norge på kort tid. Mange steder har det vært vanskelig å finne nok lærere som kan språkene barna snakker. Jeg håper at dette verktøyet vil være et viktig ressurs som skal bidra til raskere innføring av asylbarna i norsk skole, sier han.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (UDIR) samarbeidet med Høgskolen i Oslo og Akershus om utviklingen av Skolekassa.no.

Det er en portal hvor man får tilgang til nettbaserte læringsressurser som allerede blir brukt i norsk skole, men som er oversatt til arabisk, dari og andre språk som mange av asylbarna snakker.

– Vi har høye ambisjoner for asylbarna, og med skolekassa ønsker vi at de skal få gode undervisningsopplegg så raskt som mulig. sier Petter Skarheim, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Skolekassa vil være fritt tilgjengelig for elever som bor i mottak og får opplæringen sin der eller i egne innføringsskoler- eller klasser. Tilbudet er laget for barn i grunnskolen.

Regjeringen har også satt i gang andre akuttiltak for at asylbarn skal få opplæring. Utdanningsdirektoratet har opprettet en lærerpool hvor lærere og andre som kan bidra i opplæringen av asylbarn kan registrere seg.

UDI har sendt brev til de som driver akuttmottakene og sagt at de må melde fra til kommunen dersom de har barn i skolepliktig alder på mottaket, slik at barna kan få opplæring. UDI prioriterer også barn i skolepliktig alder når det gjelder hvem som flyttes over i ordinære mottak.

 

FAKTA; Skolekassa.no

  • Skolekassa.no er en portal med digitale læringsressurser for barn i grunnskolen.
  • Innholdet er oversatt til arabisk, dari, nordkurdisk (kurmandji), pashto og tigrinja
  • De digitale læremidlene i skolekassa er utviklet med statstilskudd etter krav fra Utdanningsdirektoratet. I tillegg skal portalen bestå av andre digitale læremidler og læringsressurser anbefalt av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring.
  • Skolekassa er utviklet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med NAFO og Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Relevante lenker:
SL:
 – Gi asylbarna undervisning nå
SL: Bruk lærerkreftene Norge har
SL:
Mange ønsker å undervise asylbarn
SL: – Pensjonister står klar til å undervise asylbarna
SL: Gir ikke asylbarn lovfestet skoletilbud
SL: LO Kommune er bekymret for enslige, mindreårige asylsøkere
SL: Støtter mennesker på flukt