– Få vet hva digital læringsanalyse er

– Datafangsten om elever og studenter har aldri vært større enn i dag, men systematisk bruk av dataene for å forbedre læring ser vi mindre av, sier professor Marte Blikstad-Balas, som har ledet regjeringens ekspertgruppe for digital læringsanalyse.

25. september 2023

Runar Nørstad

– Analyse av læring er noe alle lærere gjør, men få vet hva læringsanalyse er, sier professor og utvalgsleder Marte Blikstad-Balas som i dag innledet for landsstyret i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

I juni i år ga ekspertutvalget fire råd til regjeringen om hvordan de kan sørge for forsvarlig læringsanalyse framover. Endring av opplæringsloven er blant forslagene (se ramme under).

Mandag innledet Marte Blikstad-Balas til landsstyret i Skolenes landsforbund om hvordan data om elever og studenter kan brukes for å forbedre undervisning, fremme læring og øke kvaliteten i grunnopplæringen, høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning.

– Læresteder samler enorme mengder data om norske elever og studenter som følge av den omfattende digitaliseringen, data som veldig ofte ikke blir brukt til noe. Analyse av læring er noe alle lærere gjør, men få vet hva læringsanalyse er, sa Blikstad-Balas som til daglig jobber ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo.

Utredningen inkluderer pedagogiske, juridiske, etiske og teknologiske perspektiver. Ekspertgruppen har blant annet utredet hva som er det pedagogiske bruksområdet for læringsanalyse og hva som kjennetegner læringsanalyse i dagens utdanningssektor. I utredningen gjennomgår også ekspertgruppen etiske og pedagogiske utfordringer ved bruk av elev- og studentdata og vurderer det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger i læringsanalyse.

Landsstyret kom i debatten med flere innspill til det videre arbeidet med digital læringsanalyse.  

– Takk for gode og fornuftige innspill. Jeg håper dere spiller de inn i høringsuttalelsene, sa Marte Blikstad-Balas.

FAKTA: Fire råd for god digital læringsanalyse

  • Ekspertgruppens fire hovedanbefalinger til regjeringen for god og forsvarlig læringsanalyse:
  • Tydeliggjør det rettslige grunnlaget for læringsanalyse i grunnopplæringen, i høyere utdanning og i høyere yrkesfaglig utdanning, vise når behandling av personopplysninger til læringsanalyse lovlig.
  • Utarbeid en norm for personvern i grunnopplæringen.
  • Etabler rammer for god læringsanalyse i grunnopplæringen for å styrke valgfriheten og gi bedre grunnlag for pedagogiske beslutninger om læringsanalyse. Her foreslås tiltak for å øke valgfriheten og den pedagogiske kvaliteten i arbeidet med læringsanalyse, ved å bygge videre på ideen om en nasjonal tjenestekatalog for digitale læremidler som ble lansert i digitaliseringsstrategien for skolene. Utvalget foreslår at tjenestekatalogen legger til rette for at skolene betaler for det de faktisk bruker av digitale verktøy og at lærerne får god støtte å vurdere den pedagogiske kvaliteten og egnetheten i verktøyene. Det foreslås også at det utarbeides tilskuddsordninger for både utvikling og kjøp av ressurser med funksjonalitet for læringsanalyse, samt kompetanseutviklingstiltak for lærere.
  • Lag overordnede retningslinjer for god og forsvarlig læringsanalyse i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. Slik legger man til rette for god personvernpraksis og forsvarlig læringsanalyse tilpasset lokale forutsetninger.

Relaterte saker
SL: Mettes blogg: Lever personvernet sitt eget liv i skolen?