Enighet i mellomoppgjøret i HUK-området

Årets lønnsoppgjør for de fire resterende overenskomstene innenfor Virke HUK-området, blant annet landsoverenskomsten for utdanning, er i havn.

15. oktober 2021

Runar Nørstad

Forbundssekretær Chris Gøran Holstad har representert Skolenes landsforbund i forhandlingene. (Foto: SL)

Resultatet gjelder overenskomster og virksomheter med en lønnsstruktur lik kommunal sektor.

Resultatet er i tråd med resultatet i kommunene, med tillegg på minimum 10.000 kroner.

Også for disse avtalene er det avsatt en pott på 1,0 prosent til lokale forhandlinger, som skal gjennomføres innen 30. november.

Resultatet gjelder for:

  • Landsoverenskomsten for utdanning
  • Landsoverenskomsten for barnehager
  • Landsoverenskomsten for helse og sosiale tjenester
  • Landsoverenskomsten for virksomheter § 27

Tariffområdet Virke-HUK er delt inn i syv tariffavtaler, etter hvilket område virksomheten utfører tjenester i.

Det forhandles parallelt med 33 arbeidstagerorganisasjoner. LO-gruppen (Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Creo, Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Skolenes landsforbund), YS-forbund, Unio-forbund, foreninger i Akademikerne og Lederne har forhandlet med Virke.

Forbundssekretær Chris Gøran Holstad har representert SL i forhandlingene.

Protokollen kan du lese her

Se mer om tariffområdet Virke

Relevante lenker
SL: Første del av forhandlingene i helse-, utdanning- og kulturområdet (HUK) med Virke er ferdig