Enige om ny hovedavtale i Spekter

LO Stat og Spekter har forhandlet fram hovedavtalen for de neste fire årene.

15. november 2021

Runar Nørstad

Jon Oddvar Holthe, 1. nestleder i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

– Hovedavtalen er arbeidslivets grunnlov, og hvert fjerde år forhandler vi og tilpasser den. Vi er godt fornøyd med forhandlingene, og har fått gjennomslag for viktige prinsipper, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat. Hun har ledet forhandlingene på vegne av LO-forbundene i Spekter-området.

Partene er enige om at den norske modellen bidrar til å trygge arbeidsplasser og et velfungerende samfunn, og vil sammen arbeide for at oppslutningen om det organiserte arbeidslivet skal styrkes.

– Nå tydeliggjøres viktigheten av samarbeidet på den enkelte arbeidsplass. Det samme gjør viktigheten av å styrke den norske modellen, sier Jon Oddvar Holthe, 1. nestleder i Skolenes landsforbund.

Gjennomslag for klima & miljø

Et bærekraftig arbeidsliv var ikke øverst på dagsorden da hovedavtalen ble reforhandlet for fire år siden.

– Forhandlingene i år har vist bred enighet om at bærekraft, natur og miljø skal inn som en del av hverdagen på arbeidsplassen. Det er et krav vi er fornøyd med å ha fått gjennomslag for, sier Holthe.

Partene vil bidra til nødvendig omstilling av samfunnet i mer klima- og miljøvennlig retning.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Lise Olsen, nestleder i LO Stat, har ledet forhandlingene på vegne av LO-forbundene. (Foto: Kristian Brustad, LO Stat)

Tillitsvalgtes rettigheter

Mange av virksomhetene i Spekter-området er splittet opp de senere år. Ved fusjoner, fisjoner og oppkjøp mellom virksomheter som allerede er i Spekter, skal partene ta stilling til hvilke bestemmelser i Spekters avtaleverk som skal gjelde i overgangsperioden.

– Dette for å sikre kollektive rettigheter fram til ny overenskomst er på plass. Særlig viktig er det å sikre AFP-ordningen, medbestemmelse og tillitsvalgtes rettigheter, forklarer Jon Oddvar Holthe.

Mer og mer av hverdagen er digitalisert, og ansattes arbeidsoppgaver blir fort endret med nye verktøy. Det kan skape usikkerhet og utrygghet, mener nestlederen.

– Vi ønsker å skape trygge rammer rundt digitalisering. Nå skal virksomhetene drøfte innføring og bruk av ny teknologi og digitalisering med tillitsvalgte.

Krav om særavtale for overvåking

LO Stat har krevd rett til særavtale for kontroll og overvåking på arbeidsplassen.

– I dag finnes det veldig mange digitale verktøy hvor arbeidsgiver kan spore og sette sammen informasjon om deg. Vi mener det er behov for å avklare bruk av verktøy og overvåking på virksomhetene i egne avtaler på virksomheten. Arbeidsgiverne mener loven er god nok. Det mener ikke vi. Derfor beklager vi at arbeidsgiver ikke ville møte oss på dette, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat.

Men LO Stat har fått gjennomslag for at hensikt og behov av all direkte og kontinuerlig overvåking skal klarlegges. Lise Olsen er likevel klar på at kravet om egne avtaler på virksomheter blir fremmet igjen ved en senere anledning.

Tillitsvalgte er også sikret kommunikasjonsutstyr, for å kunne uføre vervet på en god måte.

– Den teknologiske utviklingen går fort. Derfor har vi fått inn et punkt som presiserer at tillitsvalgte skal ha tilgang til nødvendig kommunikasjonsutstyr, sier Lise Olsen.

Her kan du lese protokollen fra forhandlingene (PDF)

Relevante lenker
SL: Hovedavtalen i staten videreføres