Hovedavtalen i staten videreføres

Regjeringsskifte og tillitsreform gjør at forhandlinger om ny hovedavtale utsettes til utgangen av 2022. – Helt riktig å vente til en ny regjering er på plass, sier Jon Oddvar Holthe, 1. nestleder i Skolenes landsforbund.

30. september 2021

Runar Nørstad

Jon Oddvar Holthe, 1. nestleder i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Hovedavtalen er kalt arbeidslivets grunnlov og inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Hovedformålet med avtalen er å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer.

I staten utløp dagens avtale egentlig ved inngangen til 2021. Pandemien førte til at det var umulig å gå inn i nye forhandlinger. Derfor ble avtalen først forlenget til utgangen av mars, og ble så ytterlig forlenget to ganger, sist til utgangen av september.

Nå har partene i staten blitt enige om å videreføre dagens avtale til utgangen av 2022, med oppstart av forhandlinger i desember 2022. Det er enighet om at partene frem til utløpet av avtalen skal ha en prosess som forbereder gode forhandlinger.

Det er skifte av regjering og planer om en tillitsreform i offentlig sektor som er hovedårsaken til utsettelsen nå.

Skolenes landsforbund mener den siste utsettelsen er et smart og riktig trekk, ifølge 1. nestleder Jon Oddvar Holthe.

– Det er lite hensiktsmessig å forhandle med den sittende regjeringen, som nærmest har vendt ryggen til en tillitsreform. Vi har, sammen med LO, lagt ned mye arbeid for å få en tillitsreform på plass. Da er det riktig å vente med forhandlingene til en ny regjering har inntatt regjeringskorridorene. Støre & co har tross alt klart og tydelig i valgkampanjen snakket varmt om viktigheten av en tillitsreform i offentlig sektor. Da er det verdt å vente, sier Holthe.  

Vi får en ny regjering og dermed også en ny arbeidsgiver for de statsansatte, sier LO Stat-leder Egil André Aas til eget nettsted.

– Det er ikke hensiktsmessig at disse forhandlingene kjøres mens vi har et forretningsministerium. Den avtroppende regjeringen har da også sagt at de ikke skal fatte noen omstridte vedtak eller viktige politiske vedtak i denne overgangsperioden. Derfor er det etter vår mening klokt å vente, sier han.

LO Stat-lederen peker også på det faktum at det nye stortingsflertallet har varslet en tillitsreform i offentlig sektor som en av sine prioriterte saker. Det vil få konsekvenser også for Hovedavtalen.

Hovedavtalen i staten finner du her