En profesjonsforening – ikke en fagforening

DEBATT: Skolenes landsforbund svarer i dette innlegget på beskyldninger fra Unio og Utdanningsforbundet.   Innlegg signert forbundsleder i Skolenes landsforbund, Anne Finborud. Innlegget står…

16. september 2017

Runar Nørstad

DEBATT: Skolenes landsforbund svarer i dette innlegget på beskyldninger fra Unio og Utdanningsforbundet.

 

Innlegg signert forbundsleder i Skolenes landsforbund, Anne Finborud. Innlegget står også på trykk i Klassekampen (fredag 15. september).

 

Det var da et voldsomt skyts fra Ragnhild Lied og Steffen Handal i Klassekampen 13. september, som svar på mitt innlegg i samme avis 11. september. Uenige er vi nok, men løgnaktig og skape splid?

Hvem bidrar til å undergrave tariffpartene i skolesektoren? Vi er rett og slett ikke enige i at lærerne har tapt på at Skolenes landsforbund bidro til å stoppe Berlinavtalen, der Utdanningsforbundet selv skulle styre framtidig kompetanseutvikling. Medlemmene i andre organisasjoner skulle altså sende sine søknader til Utdanningsforbundets adresse! Statsråden åpnet for å justere på innretningen, men prinsippet som lå til grunn var låst. Alle ansatte er tjent med at vi ikke flytter temaer bort fra forhandlingsbordet.

Vi har selvsagt ikke noe imot at også Utdanningsforbundet jobber med å påvirke de politiske partiene. Det prøver vi alle hele tiden. Men det er en vesensforskjell å snakke med partier og å samarbeide i lukkede rom med den ene parten i trepartssamarbeidet. Det er ikke partiet Høyre som er part, det er regjeringen ved Kunnskapsdepartementet.

Denne regjeringen har stadig oftere satt ned såkalte ekspertutvalg på bekostning av partssamarbeidet. Vi oppfatter dette som en ønsket utvikling av Unio. Eksemplene er mange, men jeg trekker fram det siste av dem:

I tre år har de faglige rådene og Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) jobbet med en ny tilbudsstruktur for yrkesutdanning, det vil si hvilke fagbrev og videregående opplæring som skal tilbys. 4. september gikk høringsfristen ut og Utdanningsdirektoratet har mottatt 1.320 høringssvar. Fire dager før høringsfristen kommer det en pressemelding om at kunnskapsministeren har opprettet et nytt «ekspertutvalg» ledet at Unio-leder Ragnhild Lied, som skal vurdere de samme spørsmål som SRY og de faglige rådene allerede har lagt ned et stort arbeid for å vurdere. Arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjonene er godt representert i de faglige rådene, men LO og NHO er parkert i dette nye utvalget. Burde du sagt ja til å lede utvalget, Ragnhild Lied?

Skolenes landsforbund er skeptiske til konsekvensene av at Utdanningsforbundet, slik vi ser det, har utviklet seg mer til et profesjonsforbund på bekostning av å ha rollen som en fagforening. Det å fronte en politikk som treffer lærerprofesjonens interesser ganske ensidig og med mindre tanke for hvilke konsekvenser som rammer skolen ellers, vil neppe styrke lærernes status eller norsk skole. Det er dette med å dyrke profesjonsinteressene jeg hevder passer som «hånd i hanske» med statsrådens kunnskapssyn. Torbjørn Røe Isaksen har grepet alliansen begjærlig.

Skolenes landsforbund jobber for en fri og uavhengig fagbevegelse og det er en selvfølge for alle organisasjoner å drive med bredt politisk påvirkningsarbeid. Dette er ikke noe særtrekk ved Unio.

Skolenes landsforbund på Facebook!