– Eksperimentet med KS har vart lenge nok!

Forbundsleder Mette Johnsen Walker høstet stor applaus da hun i sin appell til støtte for streiken gikk hardt ut mot KS, og krevde at forhandlingsansvaret for skoleverket blir tilbakeført til staten. Les hele appellen her!

12. september 2022

Runar Nørstad

Mange møtte opp på streikemarkeringen foran Stortinget mandag kveld. (Foto: SL)

Mandag klokken 18.30 arrangerte Utdanningsforbundet en støttemarkering for streiken foran Stortinget. Representanter fra Skolenes landsforbund, Norsk Lektorlag, Elevorganisasjonen, Lærerprofesjonens etiske råd og Pedagogstudentene var invitert med for å holde appeller.

Dette er appellen forbundsleder Mette Johnsen Walker holdt på Eidsvolls plass. Mer enn 1.000 frammøtte sørget for særdeles god stemning.

«Kjære, kamerater!

Dette er en spesiell konflikt, der vi lærerorganisasjoner står sammen mot vår motpart KS. Streiken har vart lenge, og selv om det er kontakt mellom partene og Riksmekleren, vet vi at det kan ta tid før vi er i mål. Og vi står i det! Så lenge som vi trenger!

Lærerne taper kjøpekraft, og de, våre kollegaer, forsvinner fra yrket. Våre streikende medlemmer forteller om jobbtilbud når de er ute i bedrifter med elever. Læreryrket er både et godt og krevende yrke, men det er nå på tide å si at nok er nok! Det må lønne seg å ta utdanning, og lønnsnivået i offentlig sektor må sikre god rekruttering, og ikke minst, de med mest erfaring må også få sin del av kaken!

(Appellen fortsetter under bildet)

Streikemarkering Stortinget
Forbundsleder Mette Johnsen Walker holdt appell foran Stortinget mandag kveld. (Foto: SL)

En av årsakene til lønnsnedgangen over tid, er lokale forhandlinger. Det viser seg at det er markedskreftene som da rår for lønnen til lærerne. Andre yrkesgrupper er viktigere å beholde enn lærerne, og vi ser økte lønnsforskjeller fra kommune til kommune, fra fylkeskommune til fylkeskommune. Vi vil ikke at den faglige kampen blir erstattet av en usolidarisk lønnskamp mellom ulike arbeidstakergrupper i kommunene og fylkeskommunene. Dette var heldigvis ikke en del av oppgjøret nå, og vi mener at det aldri skal bli det heller!

Fellesskolen er et nasjonalt anliggende, og er og har vært i mange tiår særdeles viktig for at alle skal få en god utdanning hvor enn i landet de bor. Når det er politisk ønsket med en spredt bosetting må det være en skole der folket bor. En gratis fellesskole! En offentlig fellesskole som legger til rette for mestring, medbestemmelse og utvikling av hele mennesket er viktig for psykisk helse, for å motvirke utenforskap og ulikhet, og er en bærebjelke i den norske modellen. Fellesskolen er en viktig arena for utvikling av samarbeidsferdigheter og tillit. Læreren må få nok tid til elevene, og alle ansatte rundt elevene må ha gode muligheter til å utvikle sin kompetanse.

Bondevik II-regjeringen overførte forhandlingsansvaret for lærerne fra staten til kommunenes interesseorganisasjons, KS, fra 2004. Vedtaket ble gjort uten forhandlinger, drøftinger eller skikkelig informasjon i forkant. Skolenes landsforbund var, i likhet med de andre organisasjonene, imot overføringen Vi fryktet lønnsnedgang og nedskjæringer, byråkratisering, senket status og problemer med rekruttering. Alt dette fikk vi dessverre rett i.

Eksperimentet med KS har nå vart lenge nok. Det vil være en stor fordel for ansatte ved norske skoler å forhandle direkte med dem som bestemmer lover, forskrifter og det meste av rammeverket rundt hvordan skolen skal være og utvikles. KS blir her bare et unødvendig mellomledd. Et mellomledd hvis fokus er først og fremst å begrense kommunenes utgifter. For å sikre en nasjonal styring av fellesskolen vil Skolenes landsforbund derfor kreve at forhandlingsansvaret for skoleverket blir tilbakeført til staten.»

Relevante saker
SL: Skolenes landsforbund trapper opp streiken