Dialogkonferanse om fagfornyelsen

Hvor langt har partene kommet i arbeidet med fagfornyelsen? Hva er planene framover? Meld deg på dialogkonferansen før 10. september, så får du svarene…

6. september 2018

Runar Nørstad

Hvor langt har partene kommet i arbeidet med fagfornyelsen? Hva er planene framover? Meld deg på dialogkonferansen før 10. september, så får du svarene – og mulighet til å påvirke innholdet i de nye læreplanene.

 

Partene i fagfornyelsen arrangerer for andre gang dialogkonferanse. Hensikten med konferansen er å bygge felles forståelse for verdigrunnlagets plass i læreplanverket samt mobilisere til lokale prosesser og til å gi innspill på læreplanutkast.

Tid: 22. oktober 2018, kl. 10.00 – 15.30
Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen, shuttlebuss 22 fra flyplassterminalen
Påmeldingsfrist: 10. september  

Da den opprinnelige fristen for påmelding til dialogkonferansen om fagfornyelsen gikk ut, var det få fra Skolenes landsforbund som hadde meldt seg på. Fristen er nå utvidet til 10. september, opplyser forbundssekretær Bodil Gullseth.

– Utdanningsdirektoratet dekker reiseutgifter. Jeg håper arbeidsgiver ser det så viktig å delta på konferansen, at våre medlemmer innvilges rett til fri med lønn, fortsetter Gullseth.

Partene i fagfornyelsen er, i tillegg til Kunnskapsdepartementet, Sametinget, KS, Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Utdanningsforbundet, Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) og Elevorganisasjonen.

Relevante lenker
Udir:
Alt om fagfornyelsen
SL: Nytt skoleår – nye endringer
SL: SL er med på å fornye fagene

Skolenes landsforbund på Facebook!