SL er med på å fornye fagene

Nå starter arbeidet med å fornye fagene i skolen. Elevene skal få mer tid til dybdelæring, og livsmestring er et av flere tverrgående tema…

7. februar 2017

Runar Nørstad

Nå starter arbeidet med å fornye fagene i skolen. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Nå starter arbeidet med å fornye fagene i skolen. Elevene skal få mer tid til dybdelæring, og livsmestring er et av flere tverrgående tema som skal inn i fagene. Skolenes landsforbund (SL) er med i referansegruppen.

 

Stortingsmeldingen «Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet» har fastsatt rammene for fornyelsen av fagene. Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring skal fornyes, opplyser Kunnskapsdepartementet.

 

Tverrgående temaer

I dagens læreplaner er det rett og slett for mye. Noe må ut for at elevene skal kunne få skikkelig dybdelæring, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

– Arbeidet med de nye læreplanene skal involvere bredt, og vi skal ha personer med høy faglig og skolefaglig kompetanse og erfaring med i arbeidet for å vurdere hva som skal ut, sier statsråden.

Læreplanene skal fremdeles ha kompetansemål, og de grunnleggende ferdighetene skal ivaretas og tydeliggjøres. Samtidig skal skolefagene få mer relevant innhold, og sammenhengen mellom fagene skal bli bedre. Tre tverrgående tema skal prioriteres i fagfornyelsen:

  • Bærekraft
  • Demokrati og medborgerskap
  • Folkehelse og livsmestring

 

Varsler åpen prosess

Røe Isaksen omtaler fagfornyelsen som en av de største endringene i skolen på svært lang tid.

– Vi har nå laget en strategi for arbeidet med å fornye fagene. De konkrete vurderingene av innholdet i læreplanene skal gjøres av fagfolk i det enkelte fag. Vi vil ha en åpen prosess, hvor både lærere, elever, skoleeiere og lærerutdanningene skal være med, sier Torbjørn Røe Isaksen.

 

Ludvigsen-utvalget

Utdanningsdirektoratet skal lede arbeidet med å fornye fagene.

Det er opprettet en referansegruppe med representanter fra Sametinget, KS, Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Utdanningsforbundet, Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) og Elevorganisasjonen.

Kunnskapsdepartementet skal ta de prinsipielle beslutningene for å sikre at de er i tråd med stortingsmeldingen «Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet».

NOU 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole og NOU 2015: 8 Fremtidens skole, som begge er skrevet av Ludvigsen-utvalget, er en del av bakgrunnen for tiltakene i meldingen.

 

Relevante lenker:
SL:
– Glimrende om fremtidens skole
SL:
Staker ut kursen for fremtidens skole
SL:
Rapport som er viktig for oss alle (høringssvar, PDF)
Regjeringen: NOU 2015: 8 Fremtidens skole — Fornyelse av fag og kompetanser (PDF)

 

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen