– Dette har SL jobbet hardt for

Også lærere uten godkjent utdanning skal få tilbud om etter- og videreutdanning. Skolenes landsforbund (SL) er glad for at regjeringen i revidert statsbudsjett foreslår…

12. mai 2015

Runar Nørstad

SL-nestleder Terje Moen. (Foto: Bo Mathisen/Skolenes landsforbund)

Også lærere uten godkjent utdanning skal få tilbud om etter- og videreutdanning.

Skolenes landsforbund (SL) er glad for at regjeringen i revidert statsbudsjett foreslår å utvide ordningen for etter- og videreutdanning til også å omfatte lærere uten godkjent utdanning.

– Dette er noe vi har jobbet hardt og målbevisst for, sier nestleder Terje Moen.

Han er glad for at regjeringen foreslår å bevilge 1,1 milliarder kroner til kommunesektoren, men understreker følgende:

– Det er uansett en underdekning på kommuneøkonomien på 800 millioner kroner, sier Moen.

– Vi må huske på at dette ikke først og fremst handler om penger til kommunene, men om skoler, barnehager og en rekke andre tjenester innbyggerne er helt avhengige av. Det vil derfor bli utfordrende for kommunene å levere de velferdstjenestene innbyggerne forventer, mener Terje Moen.

Regjeringen foreslår for øvrig å styrke tilskuddsordningen for bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte behov med seks millioner kroner. Det vil gjøre at bedriftene kan hjelpe flere med for eksempel norskopplæring, ekstra oppfølging i arbeidet eller annen tilrettelegging slik at de består fagprøve eller kompetanseprøve ved endt læretid.