– Utdanning er ikke en handelsvare

Skolenes landsforbund (SL) advarer mot å gjøre kunnskap til en handelsvare. SL er blitt kjent med at Norge sammen med Australia, New Zealand og…

6. mai 2015

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund (SL) advarer mot å gjøre kunnskap til en handelsvare.

En åpning og tilrettelegging for det private utdanningsmarkedet, vil på sikt kunne få svært uheldige konsekvenser for det offentlige utdanningstilbudet, frykter Forskerforbundet, Skolenes Landsforbund og Utdanningsforbundet. (Foto: Runar Nørstad, SL)

SL er blitt kjent med at Norge sammen med Australia, New Zealand og Colombia har foreslått å inkludere private utdanningstjenester i virkeområdet for TISA-avtalens vedlegg om profesjonelle tjenester. TISA er de kontroversielle, til å begynne med helt hemmelige forhandlingene blant 50 land om handel med tjenester.

Flere politikere og organisasjoner er svært skeptiske og mener dette vil føre til økt konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester.

Klagebrev til Brende

Sammen med Forskerforbundet og Utdanningsforbundet, har SL skrevet brev til utenriksminister Børge Brende (H), der man på det sterkeste ber om at Norge trekker sin støtte til dette forslaget i de videre forhandlingene.

«Det er bred politisk enighet i Norge om at utdanning er og skal være et offentlig gode. Dette gjenspeiles til en viss grad i Norges åpningstilbud i TISA-forhandlingene gjennom de forbeholdene Norge har tatt mot markedsadgang og nasjonal behandling på sentrale utdanningstjenester. Det var derfor med stor undring vi leste at Norge er med på et forslag som vil utvide virkeområdet for profesjonelle tjenester til å omfatte private utdanningstjenester», skriver forbundene i brevet til Brende.

 

– Kritikkverdig

En åpning og tilrettelegging for det private utdanningsmarkedet, vil på sikt kunne få svært uheldige konsekvenser for det offentlige utdanningstilbudet, frykter de tre forbundene.

Forskerforbundet, Skolenes Landsforbund og Utdanningsforbundet understreker i brevet til Børge Brende at de vil sikre at alle barn og unge har rett til offentlig utdanning av god kvalitet.

«Det er også viktig for våre organisasjoner at nasjonalstaten er sikret demokratisk kontroll over hele utdanningssektoren»

– Det bør være utdanningspolitiske og ikke handelspolitiske avveininger som skal styre utdanningssystemet. Det er derfor svært kritikkverdig at Norge tilsynelatende presser på for å utvide virkeområdet for avtalen til å omfatte private utdanningstjenester. Norge må trekke sin støtte til det omtalte forslaget om å inkludere utdanningstjenester i virkeområdet for TISA-avtalens vedlegg om profesjonelle tjenester, sier SL-nestleder Terje Moen.

 

– Bra for Norge

Norge er så liberalisert at en ny handelsavtale om tjenester har flest positive konsekvenser, mener statssekretær i Utenriksdepartementet, Morten Høglund (Frp).

– Endringen for Norge er små og konsekvensene er i sum positive, sier Høglund til Dagsavisen om den myteomspunne TISA-avtalen.

– Det norske tjenestemarkedet er begrenset. Istedenfor å møte nasjonale stengsler i utlandet, gir dette norske firmaer en helt annen tilgang til å tilby sine tjenester på utenlandske markeder, sier Høglund.