Norsk Lokomotivmannsforbund mottar mange støtteerklæringer i den pågående streiken. (Foto: SL)

Skolenes landsforbund støtter kravene til våre fagforeningskamerater i Norsk Lokomotivmannsforbund og LO Stat.

 

Tirsdag klokken 13 samlet lokførerne i Norsk Lokomotivmannsforbund seg til streikemarkering på Jernbanetorget i Oslo.

LO-leder Gerd Kristiansen holdt appell til lokførerne under markeringen. Også LO Stat, Jernbaneforbundet, Lokmannsforbundet og LO i Oslo holdt appeller.

LO-leder Gerd Kristiansen holdt apell på støttemarkeringen for de streikende lokførerne. (Foto: SL)

LO-leder Gerd Kristiansen holdt apell på støttemarkeringen. (Foto: SL)

SL på plass

Forbundsleder i Skolenes landsforbund, Anne Finborud, deltok på streikemarkeringen sammen med forbundssekretær Geir Granås.

– Utdannings-Norge opplever en innskjerping av kravene på mange områder. Bedre kvalitet i utdanningen er argumentet. Samtidig må lokførerne starte en streik for å få gjennomslag for en nasjonal godkjenning av lokførernes utdannings- og kompetansenivå. Er transport og trygghet på skinner ikke så viktig? Trist, undres Anne Finborud.

Taper lokførerne denne kampen, kan det utfordre profesjonene i alle sektorer, understreker Finborud.

– Vi støtter derfor kravene til våre fagforeningskamerater i Norsk Lokomotivmannsforbund og LO Stat. Sentrale og kollektive avtaler må også sikre kvaliteten i velferdstjenestene.

Forbundsleder i Skolenes landsforbund, Anne Finborud, deltok på streikemarkeringen sammen med forbundssekretær Geir Granås. (Foto: SL)

Forbundsleder i Skolenes landsforbund, Anne Finborud, deltok på streikemarkeringen sammen med forbundssekretær Geir Granås. (Foto: SL)

 

Krever nasjonal standard

Striden mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og LO Stat – der Norsk Lokomotivmannsforbund hører til – står altså om hvilke krav som skal stilles til lokførernes opplæring. Lokførerne vil ha et krav om en nasjonal standard for lokførerutdanningen inn i tariffavtalen, mens NSB vil vente på krav fra myndighetene.

Streiken brøt ut etter at partene ikke kom til enighet i meklingen 28. september.

 

- NSB viser vilje til å rasere lokførernes utdanning, og bruker begrunnelsen at fagforeninger ikke kan bestemme nivået på utdanning, sa Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund under streikemarkeringen. (Foto: SL)

– NSB viser vilje til å rasere lokførernes utdanning, og bruker begrunnelsen at fagforeninger ikke kan bestemme nivået på utdanning, sa Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund under streikemarkeringen. (Foto: SL)

Jernbanetorget i Oslo tirsdag: Lokomotivførerne streiker for at det fortsatt skal være en nasjonal standard på lokomotivførerutdanningen i Norge. (Foto: SL)

Jernbanetorget i Oslo tirsdag: Lokomotivførerne streiker for at det fortsatt skal være en nasjonal standard på lokomotivførerutdanningen i Norge. (Foto: SL)

 

Print Friendly, PDF & Email