Husk uravstemningen om pensjon!

Fristen for å delta i uravstemning om ny offentlig tjenestepensjon er 15. mai klokken 16.00. Bruk stemmeretten, er rådet fra Skolenes landsforbund. 

14. mai 2018

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund sine medlemmer i offentlig sektor har fått invitasjon til å delta i avstemningen via SMS/e-post. (Foto: SL)

(Se video nederst i saken: Skolering av SL-tillitsvalgte i offentlig tjenestepensjon)

Avstemningen startet mandag 23. april klokken 08.00. Skolenes landsforbund sine yrkesaktive medlemmer i offentlig sektor har fått invitasjon til å delta i avstemningen via SMS/e-post.

Har du ikke fått invitasjon til å delta i avstemningen, kontakt nestleder Terje Moen (tam@skolenes.no).

LO, Unio, YS og Akademikerne ble 3. mars 2018 enige med regjeringen og arbeidsgiverne om et anbefalt forslag til avtale om en ny pensjonsordning for ansatte i offentlig sektor.

LO og landsstyret i Skolenes landsforbund anbefaler medlemmene (de yrkesaktive) å stemme ja til avtalen. Les mer her!

Svarfrist: 15. mai kl. 16.00

– God og solidarisk pensjon

En samlet arbeidstakerside anbefaler avtalen fordi den gir en god og solidarisk pensjon for offentlig ansatte. Samlet sett tilfredsstiller avtalen de krav vi stilte i forkant av forhandlingene, og for langt de fleste medlemmer gir avtalen bedre rettigheter enn om dagens ordning ble videreført.

Sentrale kjennetegn ved den nye pensjonsordninger er:

  • Det går raskere å tjene opp en god pensjon sammenliknet med dagens ordning.
  • AFP-ordningen blir livsvarig og med bedre mobilitet mellom privat og offentlig sektor.
  • En betinget tjenestepensjon til de som ikke oppfyller vilkårene for AFP.
  • Et tidligpensjonstillegg for de som går av før 67 år og er født i 1970 eller tidligere.
  • Det skal bli enklere å trappe ned og kombinere arbeid og pensjon.
  • De som har særaldersgrenser får omfattende sikringsordninger, og det skisseres en videre prosess for tilpasninger gjennom forhandlinger mellom partene.

Les også: Ny offentlig tjenestepensjon: Typeeksempler

Les også: Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor (PDF)

Relevante lenker
SL: Ny pensjonsordning: Nå er det opp til deg!
SL: – Si ja til den nye pensjonsavtalen