Ber trafikklærere avvente eventuell åpning

Samferdselsdepartementet gir en åpning for å starte med praktisk en-til-en opplæring på moped, motorsykkel og snøscooter. Skolenes landsforbund ber bransjen om ikke å forhaste seg.

30. mars 2020

Runar Nørstad

Myndighetene gir en åpning for å starte med praktisk en-til-en opplæring på moped, motorsykkel og snøscooter. Av hensyn til smittevern, er det klare retningslinjer som må følges. (Foto: Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL))

Skolenes landsforbund vil peke på at vi ikke har oversikt over hva en slik åpning vil bety for dagpenger, kontantstøtte og eventuelle andre støtteordninger gjennom Nav, ifølge forbundssekretær Jon Oddvar Holthe. 

– Vi ber dere derfor å ta kontakt med Nav for å finne ut hva en oppstart vil bety for både arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende. Ikke start før dere er hundre prosent sikker på de økonomiske konsekvensene, er rådet fra Holthe til landets mange trafikklærere og -skoler.

Skolenes landsforbund ber om at ingen åpner uten at de er helt sikre på at de kan ivareta smittevernet.

– Liv og helse må være i førersetet, sier forbundssekretæren.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Forbundssekretær Jon Oddvar Holthe. (Foto: SL)

Her er kravene til smittevern satt av norske myndigheter rundt opplæring på moped, MC og snøscooter:

«Med disse utgangspunktene og hensyntatt de betydelige økonomiske konsekvensene en full nedstengning av all aktivitet hos trafikkskolene medfører, forstår Samferdselsdepartementet Helsedirektoratets vedtak dithen at det ikke omfatter praktisk en-til-en opplæring på moped, motorsykkel og snøscooter. Det forutsettes at trafikkskolene benytter alle praktisk tilgjengelige smittereduserende tiltak og følger helsemyndighetenes anbefalinger for øvrig.»

Dette innebærer blant annet:

  • Elev og lærer benytter hvert sitt kjøretøy
  • Det benyttes eget utstyr som hjelm, kommunikasjonsutstyr og annet verneutstyr der dette er aktuelt (kjøredress, varmedress, hansker og støvler). Utlån av utstyr fra trafikkskolene frarådes under de rådende forhold
  • Involverte holder avstand i tråd med retningslinjer fra helsemyndighetene
  • Berøringsflater som styre og betjeningshendler rengjøres mellom hver elev
  • Trafikklæreren må sikre at forutsetningene blir overholdt 

(Kilde: Samferdselsdepartementet)  

Relevante lenker
SL: Ber samferdselsministeren redde trafikkskolene