– Alle skolene bør markere Marcus Thrane

Marcus Thrane er en så viktig person for norsk historie, at alle skoler bør markere 200 år for hans fødsel, mener Gro Standnes, tidligere…

9. oktober 2017

Runar Nørstad

Marcus Thrane er en så viktig person for norsk historie, at alle skoler bør markere 200 år for hans fødsel, mener Gro Standnes, tidligere forbundsleder i Skolenes landsforbund.

 

14. oktober 2017, er det 200 år siden Marcus Thrane ble født i Christiania. Det synes kulturutvalget i LO i Oslo bør markeres. De har inngått et samarbeid med en rekke aktører for å få satt sammen en markering av denne historiske personen og bevegelsen som ble skapt.

Marcus Thrane-dagene (9.- 15. oktober) er fylt med historieforelesninger, byvandring, teaterforestilling og mye mer for å spre kunnskap om folkebevegelsen som var en av forløperne til dagens arbeiderbevegelse.

 

– Marcus Thrane var lærer og sterkt engasjert

Gro Standnes, tidligere forbundsleder i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Tidligere forbundsleder i Skolenes landsforbund, Gro Standnes, skriver følgende om Marcus Thrane på sin Facebook-side:

«Marcus Thrane var lærer og samtidig sterkt engasjert i å kjempe fram sosiale reformer. Han organiserte og ledet arbeiderforeningene på midten av 1800-tallet, som utgjorde med sine 30.000 medlemmer den første politiske massebevegelsen i Norge. Thranittene hadde eget program om sosiale reformer og like rettigheter på tvers av sosiale klasser. Marcus Thrane satt fengslet i sju år for sitt engasjement. Da han ble løslatt var bevegelsen knust, men bevegelsen fikk stor betydning for politiske endringer i Norge, ikke minst innføring av allmenn stemmerett i perioden 1898-1913. Marcus Thrane er en inspirasjonskilde for den viktige kampen for en framtidsskole der sosial og etnisk bakgrunn ikke skal være bestemmende for tilgang til kunnskap og kompetanse. Det er bare hvis vi skaper en slik skole at vi arbeider for et rettferdig samfunn.»

 

Skolenes landsforbund på Facebook!