Alle må sikres en akseptabel pensjon

Arbeiderpartiets landsmøte må utforme en pensjonspolitikk som gir den enkelte en akseptabel pensjon uavhengig av evner, forutsetninger og situasjon, heter det i en uttalelse fra landsmøtet i Skolenes landsforbund.

19. april 2017

Runar Nørstad

Tidligere forbundsleder Sverre Worum er fortsatt en forkjemper for en pensjonspolitikk som gir den enkelte en akseptabel pensjon uavhengig av evner, forutsetninger og situasjon. Han mener Ap må bidra til å sikre alle en god pensjon. (Foto: SL)

Skolenes landsforbund har registrert at Arbeiderpartiet i sitt forslag til partiprogram for perioden 2017-21 skriver:

«Legge om offentlig tjenestepensjon og AFP slik at den blir tilpasset både folketrygden og privat AFP. Dette skal skje gjennom forhandlinger med de ansattes organisasjoner.»

Ny folketrygd og privat AFP har nå virket i noen år, og de sosiale svakheter ved denne reformen rammer stadig flere av de som av ulike årsaker faller ut av arbeidslivet i kortere eller lengre perioder.

Privat AFP har gått fra å være en ordning for «sliterne», til å bli en tilleggspensjon i deler av det private næringsliv.

Skolenes landsforbund vil kjempe for en AFP-ordning som ivaretar sliterne og spesielt kvinneyrkene innen blant annet helse og omsorg. Så lenge vi har et arbeidsliv som sliter ut arbeidstakere lenge før ordinær pensjonsalder, er det sosialt uakseptabelt å straffe med reduserte pensjonsytelser.

Skolenes landsforbund oppfordrer Arbeiderpartiets landsmøte om å utforme en pensjonspolitikk som gir den enkelte en akseptabel pensjon uavhengig av evner, forutsetninger og situasjon. Dette er sosialisme i praksis.

Uttalelse vedtatt av landsmøtet i Skolenes landsforbund, torsdag 6. april 2017.

Relevante lenker:
SL: Ap må sikre økt lærertetthet på skolenivå!
SL: Trond Giske: Kunnskap gjør at vi lykkes
SL: Trond Giske vil ha lærerne tilbake til staten