42 søknader om privatskole

Utdanningsdirektoratet har mottatt 42 søknader fra aktører som ønsker å starte opp privatskole fra høsten 2016. Søknadene er fordelt på 35 grunnskoler, tre videregående…

19. april 2015

Runar Nørstad

Utdanningsdirektoratet har mottatt 42 søknader fra aktører som ønsker å starte opp privatskole fra høsten 2016.

Det er kommet inn 42 søknader om nye privatskoler fra skoleåret 2016-2017. (Foto: SL/Illustrasjon)

Søknadene er fordelt på 35 grunnskoler, tre videregående skoler og fire bibelskoler.

Antall søknader ligger stabilt sammenlignet med tidligere år, skriver direktoratet i en pressemelding.

– I år er det en økning i søknader om å starte opp internasjonale skoler sammenlignet med tidligere år, sier avdelingsdirektør Einar Simonsen Plahter i Utdanningsdirektoratet.

Søknadene om å starte opp internasjonale skoler finn vi blant annet i Trondheim, Oslo og Bergen.

Utdanningsdirektoratet har behandlet 53 søknader om oppstart av nye privatskoler fra høsten 2015, etter at fristen for å søke gikk ut 1. april 2014. Av disse var 8 søknader knyttet til den ekstraordinære søknadsfristen som Kunnskapsdepartementet fastsatte i forbindelse med midlertidig dispensasjonshjemmel. I tillegg ble enkelte tidligere avslag om godkjenning omgjort. Totalt ble 26 godkjent og 29 avslått. Noen av avslagene er påklaget, og det kan derfor komme endringer i antall avslåtte og godkjente søknader.

– Før skolene kan starte opp til høsten, må de få driftstillatelse fra oss. De må blant annet dokumentere at lokalene er godkjent av Fylkesmannen og at lærerkompetansen tilfredsstiller lovens krav, sier Simonsen Plahter.