Sier nei til privat skole innen restaurant- og matfag

Norsk Restaurantskole har fått avslag fra Utdanningsdirektoratet til å starte opp en privat skole for restaurant og matfag. Begrunnelsen er at det i søknaden…

17. april 2015

Runar Nørstad

Norsk Restaurantskole har fått avslag fra Utdanningsdirektoratet til å starte opp en privat skole for restaurant og matfag.

Norsk Restaurantskole får ikke starte opp en privat skole for restaurant og matfag. (Foto: Nick Webb, Wikipedia/Illustrasjon)

Begrunnelsen er at det i søknaden ikke kommer fram at tilbudet er nyskapende nok.

Nestleder i Skolenes landsforbund, Terje Moen, er glad for at Utdanningsdirektoratet ser at den framlagte søknaden ikke er nyskapende.

– Søknaden er bare en variant av de læreplaner som den offentlige skolen bruker, sier han.

– Det eneste som er nyskapende i søknaden er at skolen, etter sine egne vedtekter, skal drives på spill- og lotteriinntekter – i tillegg til statsstøtte, sier Terje Moen.

Nestlederen frykter at denne avgjørelsen bare er en utsettelse fram til privatskoleloven blir innført av regjeringen.

– Jeg håper at kunnskapsministeren ikke vil tillate private yrkesfaglinjer, men bruke de midlene som de private skolene trekker ut fra felleskassen til rekrutteringstiltak til de linjene som sliter med å få nok elever, sier Terje Moen.

Skolenes landsforbund stiller seg avvisende til regjeringens forslag om å endre privatskoleloven, også kalt friskoleloven.

–   Dette er et eksperiment som åpner for et frislipp av private interessenter i norsk skole, sier Terje Moen.

Bildet til saken er frigjort under Creative Commons Attribution 2.0 Generic License