– Yrkesopplæringen sentral i industripolitikken

Det norske næringslivet må ha tilgang til god og relevant kompetanse for å lykkes med en offensiv, nasjonal industripolitikk. – Her står yrkesopplæringen helt sentral, sa forbundssekretær Jeanine Norstad fra talerstolen på Trondheimskonferansen. 

28. januar 2023

Runar Nørstad

Jeanine Norstad, forbundssekretær i Skolenes landsforbund, på talerstolen under Trondheimskonferansen lørdag formiddag. (Foto: Chris Gøran Holstad, Skolenes landsforbund) 

Skolenes landsforbund er representert på konferansen med en rekke tillitsvalgte, fra forbundskontoret og fra flere fylkeslag.

Lørdag formiddag var en «offensiv nasjonal industripolitikk» tema med søkelys på fornybar kraft, nasjonal industribygging, sysselsetting og klima & miljø.

Her kan du lese innlegget som Jeanine Norstad, forbundssekretær i Skolenes landsforbund holdt:

«Kjære alle sammen,

Vi i Skolenes landsforbund er, som mange av dere, også opptatt av en offensiv nasjonal industripolitikk.

Som LOs skoleforbund er vi, i denne sammenhengen, særlig opptatt av at vi må sørge for at det norske næringslivet har tilgang til god og relevant kompetanse, og at vi ikke må gjøre oss avhengig av å importere arbeidskraft.

Her står yrkesopplæringen helt sentral. Det er denne som skal bidra til at næringslivet i dag, og i morgen, har tilgang til den kompetansen som er nødvendig for at norsk næringsliv skal være konkurransedyktig.

Derfor er vi i Skolenes landsforbund opptatt av at det åpnes for større fleksibilitet i valg av gjennomføringsmodeller i yrkesopplæringen.

Vi vil blant annet jobbe for at det skal være mulig å gå over fra fullført studiespesialiserende til komprimerte yrkesfagkurs og deretter fagbrev.

I yrkesopplæringen er det viktig at ressursene til praksisdelen styrkes, både utstyr og nok personell.

Det samme må samarbeidet mellom skole og næringsliv.

I tillegg må alle kvalifiserte yrkesfagelever sikres læreplass.

Og til slutt, fagskolene må få høyere status. Mange bransjer roper etter kombinasjonen fagbrev og høyere utdanning. Og når det da uttales fra politisk nivå en satsning på fag- og yrkesopplæring, så er det mismatch at Norge – som en av de få i Europa – ikke anerkjenner høyere yrkesfaglig utdanning på samme nivå som annen høyere utdanning.

Får vi til dette, altså en god fag- og yrkesopplæring – og det på alle nivå – sikrer vi at norsk næringsliv har tilgang til tilstrekkelig og relevant kompetanse i fremtiden.»

FAKTA: Trondheimskonferansen

  • 27.- 29. januar arrangerer LO i Trondheim og omegn Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter»
  • 530 faglige tillitsvalgte fra hele landet og fra England, Sverige og Danmark deltar
  • Tillitsvalgtes kjerneoppgaver er å sikre medlemmenes andel av verdiskapingen ved kjøpekraft, solidarisk lønnspolitikk, jevn fordeling og sosiale forbedringer. Samt å fremme et organisert og produktivt arbeidsliv hvor arbeidsfolks interesser styrkes