Webinar: Inspirasjon til samisk undervisning

Samepolitisk utvalg i Skolenes landsforbund inviterer til webinar tirsdag 28. mars kl. 17.00. Blant annet tips til ulike undervisningsopplegg og opplegg for foreldremøter står på agendaen. Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen holder appell og SVs kunnskapspolitiske talsperson avslutter.

27. mars 2023

Runar Nørstad

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen og Freddy André Øvstegård, SVs kunnskapspolitiske talsperson, gjester webinaret til Samepolitisk utvalg i Skolenes landsforbund tirsdag kl. 17.00. (Foto: Sametinget/SV)

Samepolitisk utvalg jobber med å få et ekstra søkelys på samisk undervisning og dets utfordringer.

– Vi ser at elever som har krav på undervisning i samisk ikke får det fordi det mangler lærere med samisk kompetanse, og at denne mangelen øker. Det blir færre samiske lærere, og samiske lærerstudenter. Vi ønsker å tilby et webinar som setter søkelys på det som finnes. Målsettingen er å lage et nettverk for utveksling av undervisningsopplegg, sier forbundssekretær Lene Bakkedal i Skolenes landsforbund. Hun er sekretær i samepolitisk utvalg.

Webinaret er for alle interesserte, og du kan følge det på Teams her

Program

  • Velkommen
  • Appell fra Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen
  • Presentasjon av undervisningsopplegget Mihá (unge samers psykiske helse) har laget i samarbeid med «Fortellingen om meg», både på norsk og nordsamisk
  • Dialogmodellen
  • Innlegg fra Sara Ellen i Nasjonalt senter for samisk i opplæringa, om Ovttas
  • Innlegg fra seniorrådgiver Ellen Marie Hansen i Sex og Politikk om undervisningsmateriellet de tilbyr
  • Avslutning ved Freddy André Øvstegård, SVs kunnskapspolitiske talsperson

Webinaret starter tirsdag 28. mars kl. 17.00, og er ferdig klokken 19. Påmelding er ikke nødvendig, og du kan stille spørsmål.

Webinaret ser du her