Virke HUK-oppgjøret ferdigforhandlet

Lønnsoppgjøret for de resterende overenskomstene innenfor Virke HUK-området, blant annet landsoverenskomsten for utdanning, er i havn. Resultatet er langt på vei likelydende med resultatet for kommunalt ansatte.

15. november 2022

Runar Nørstad

Forbundssekretær Chris Gøran Holstad har representert Skolenes landsforbund i forhandlingene. (Foto: Skolenes landsforbund)

Mandag 14. november ble det avholdt forhandlinger om de gjenstående avtalene i Virke HUK-oppgjøret. Dette er avtaler som har lønnsstruktur lignende kommunal sektor, og er:

  • Overenskomst for barnehager
  • Overenskomst for helse og sosiale tjenester
  • Overenskomst for utdanning
  • Overenskomst for virksomheter (§27)

Tariffområdet Virke-HUK er delt inn i syv tariffavtaler, etter hvilket område virksomheten utfører tjenester i.

Det forhandles parallelt med 34 arbeidstagerorganisasjoner. LO-gruppen (Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Creo, Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Skolenes landsforbund), YS-forbund, Unio-forbund, foreninger i Akademikerne og Lederne har forhandlet med Virke.

Forbundssekretær Chris Gøran Holstad har representert Skolenes landsforbund i forhandlingene.

Resultatet skal på uravstemning i arbeidstakerorganisasjonene, og svarfristen er satt til 2. desember.

Protokollen leser du her

Les mer om tariffområdet Virke