Vil tvinge bedrifter til å ta inn lærlinger

Skolenes landsforbund er meget fornøyd med at regjeringen tar grep rundt lærlingeklausulen i offentlige anbud og hilser den velkommen.  Slik dagens lærlingeklausul er utformet,…

12. februar 2015

LOM-admin

Skolenes landsforbund er meget fornøyd med at regjeringen tar grep rundt lærlingeklausulen i offentlige anbud og hilser den velkommen. 

Slik dagens lærlingeklausul er utformet, er det et krav at bedrifter som deltar i offentlige anbud skal være godkjente lærebedrifter, men ikke noe krav om at de faktisk bruker lærlinger.

Kunnskapsministeren sier at forskriften skal gjelde både for norske og utenlandske selskaper. 1. nestleder i Skolenes landsforbund, Terje Moen, støtter dette kravet og sier at når offentlige anskaffelser står for over 40% av byggenæringen i Norge, så må dette føre til flere lærlingeplasser.

Les mer i Klassekampen