Vil redda skulen ved å fjerna leksene

Foreldre vil gjera nedleggingstrua Soma skole i Sandnes leksefri – for å lokka til seg fleire elevar. Rektor er positiv til tiltak som kan…

10. april 2015

Runar Nørstad

Foreldre vil gjera nedleggingstrua Soma skole i Sandnes leksefri – for å lokka til seg fleire elevar. Rektor er positiv til tiltak som kan redda skulen.