Vil ha reallønnsvekst i staten

LO Stat krever at alle skal få mer å rutte med. Tirsdag startet lønnsoppgjøret for de statsansatte.

1. september 2020

Runar Nørstad

2. nestleder Chris Gøran Holstad representerer Skolenes landsforbund i forhandlingsutvalget. (Foto: SL/Arkiv)

Partene i statsoppgjøret møttes klokka 10 tirsdag, og LO Stat leverte sine krav til statens personaldirektør Gisle Norheim samtidig med de andre hovedsammenslutningene, YS Stat, Unio og Akademikerne.

LO Stat skisserer sine hovedkrav slik:

  • Reallønnsvekst for alle medlemmer
  • Generell lønnsutjevning
  • Å minske forskjellene mellom kvinner og menns lønn
  • Å ivareta de lavest lønte arbeidstakerne
  • At disponible midler i årets oppgjør gis som kronetillegg på hovedlønnstabellen

LO Stat forutsetter også at det over tid blir en lik lønnsutvikling i de to hovedtariffavtalene i staten. LO Stat, YS Stat og Unio har lik avtale mens Akademikerne har sin egen.

– Jeg aldri tidligere opplevd å gå inn i et tariffoppgjør med så mange usikkerhetsfaktorer. Pandemien har rammet landet hardt og situasjonen i norsk arbeidsliv er svært utfordrende. Spesielt for private virksomheter, men også i offentlig sektor, som har blitt satt på store prøver det siste halvåret. Dette er bakteppet når vi starter vårt oppgjør, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

2. nestleder Chris Gøran Holstad representerer Skolenes landsforbund i forhandlingsutvalget. Han mener at det er positivt å lese at ingen av hovedsammenslutningene ønsker avsetning til lokale forhandlinger.

– Reallønnsvekst og et generelt sentralt tillegg går igjen i alle kravene. Statens personaldirektør fremmet derimot et klart ønske om å gi tillit for å åpne opp for et enda større lokalt handlingsrom for lønnsdannelsen. Dette kan forstås som at staten da ønsker lokale forhandlinger, også i dette oppgjøret, sier Chris Gøran Holstad.

Fristen for oppgjøret er 15. september.