Det haster å få oppdatert arbeidsmiljøloven, mener landsstyret i Skolenes landsforbund.

Har vi fri, skal vi ha fri. Hvis det skillet blir for vanskelig å følge, må det gjenspeiles i arbeidskontrakten. Det må være mulig å kunne reise bort uten at man må være tilgjengelig hele tiden.

Skolenes landsforbund krever at arbeidsmiljøloven definerer hva som er arbeidstid og hva som er fritid, vedtok et enstemmig landsstyre nylig.

Skolenes landsforbund er helt enig med Henrik Asheim (H) i at den teknologiske utviklingen krever en oppdatering av arbeidsmiljøloven. I dag viskes dette skillet mer og mer ut. Vi må ha et balansert arbeidsliv hvor det er et skille mellom det som