Vil ha klarere skille mellom arbeid og fritid

Det haster å få oppdatert arbeidsmiljøloven, mener landsstyret i Skolenes landsforbund.

29. oktober 2019

Runar Nørstad

Landsstyret i Skolenes landsforbund samlet til møte på Sørmarka, 21.- 23. oktober. (Foto: SL)

Har vi fri, skal vi ha fri. Hvis det skillet blir for vanskelig å følge, må det gjenspeiles i arbeidskontrakten. Det må være mulig å kunne reise bort uten at man må være tilgjengelig hele tiden.

Skolenes landsforbund krever at arbeidsmiljøloven definerer hva som er arbeidstid og hva som er fritid, vedtok et enstemmig landsstyre nylig.

Skolenes landsforbund er helt enig med Henrik Asheim (H) i at den teknologiske utviklingen krever en oppdatering av arbeidsmiljøloven. I dag viskes dette skillet mer og mer ut. Vi må ha et balansert arbeidsliv hvor det er et skille mellom det som er arbeid og det som er fritid. I dag er det vanskeliggjort fordi teknologien har ført til at man kan ha med seg jobben overalt, til og med inn på kjøkkenet. Man må kunne koble av jobben.

Dagens arbeidsmiljølov viser til at arbeidstiden er et visst antall timer i uken. Den sier ikke noe om at man hele tiden er tilgjengelig utenom arbeidstiden og teller ikke disse minuttene. Dette vil sannsynligvis bli et større og større problem for flere og flere yrkesgrupper framover. Derfor haster det å få et klart skille inn i arbeidsmiljøloven.

Landsstyret i Skolenes landsforbund var samlet til møte på Sørmarka 21.- 23. oktober.