Vil den nye tidstyv-rapporten avbyråkratisere skolen?

SLs forbundsleder, Anne Finborud, jubler fordi både KS og KD (Kunnskapsdepartementet) er tydelige på at de vil komme med tiltak som reduserer kravet om…

11. desember 2014

LOM-admin

Tidstyv-rapport - framleggelseSLs forbundsleder, Anne Finborud, jubler fordi både KS og KD (Kunnskapsdepartementet) er tydelige på at de vil komme med tiltak som reduserer kravet om rapportering og dokumentasjon.

Hun mener at dette er viktige tidstyver, men rører også ved det lærerne oppfatter som mistillit, idet de må forholde seg til ulike fortolkninger fra alle styringsnivåene.

– Mange styringssystemer er i virksomhet samtidig. De gir i sum en opplevelse av detaljstyring og tar kvelertaket på lærernes pedagogiske handlingsrom. Slik sett handler dette mye om det som var selve kjernen i lærerkonflikten, sier forbundslederen.

Hun poengterer at rapporterings og dokumentasjonskrav i lærernes vurderingsarbeid med elevene er et sentralt tema. SL mener det er lite i vurderingsforskriftens ordlyd som utløser dokumentasjonskrav. Kravene blir født underveis fra staten via Utdanningsdirektoratet og kommunene til skolestua.

Hun avslutter sin vurdering av rapporten med følgende salve:
– Det er altfor mange styringsnivåer fra Stortinget og departementet som fastsetter forskriftene ut i skolestua. SL tror det kan bli vanskelig å snakke seg fram til en avbyråkratisering av læreryrket. Det har vi holdt på med i flere år og med det dokumentert at det ikke har hatt noen effekt. Vi tror det er påkrevet med politisk mot av et annen kaliber: Legg ned Utdanningsdirektoratet! Lærerne og skolelederne er i stand til å forstå oppdraget sitt ved å forholde seg direkte til forskriften. Gi oss den tilliten!

Lenke til rapporten