VGS forbereder ikke elever til høyere utdanning

En fersk rapport fra NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), slår fast at dagens videregåendeelever er for dårlig skikket for…

11. november 2015

Runar Nørstad

– En mulig grunn til de svake eksamensresultatene i matematikk kan være selve eksamensoppgavene, mener Geir Allan Stava.

En fersk rapport fra NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), slår fast at dagens videregåendeelever er for dårlig skikket for høyere utdanning, skriver Universitas.