Vekk med tidstyvene i skolen!

Skolenes landsforbund vil redusere rapport- og dokumentasjonskrav i skolen til et minimum. Forbundet mener at det kun må være statlige føringer.  Skolenes landsforbunds minimumskrav…

23. februar 2015

LOM-admin

Skolenes landsforbund vil redusere rapport- og dokumentasjonskrav i skolen til et minimum. Forbundet mener at det kun må være statlige føringer. 

Skolenes landsforbunds minimumskrav for å oppnå avbyråkratisering er at statlige myndigheter må standardisere:

  • hva som skal dokumenteres, rapporteres og kartlegges
  • hvordan rapporteringen/dokumentasjonen/kartleggingen skal formidles til mottaker
  • hvordan oppfølgingen skal gjøres
  • av hvem skal oppfølgingen gjøres

Kommuner/fylkeskommuner og skoleledelse må ikke ha anledning til å pålegge ytterligere rapportering, dokumentasjon, kartlegging og skriftliggjøring enn det de nasjonale standardene tilsier.

Dette bør bare kunne fravikes dersom man er med på et godkjent skoleutviklingsprosjekt, eller ved direkte søknad til statlige myndigheter.

(Fra SLs kommentarer til FoU-prosjektet «Rapporterings- og dokumentasjonskrav i skolesektoren».)