– Utdanning er en menneskerett

Den første internasjonale dagen for utdanning markeres torsdag 24. januar, for å feire betydningen utdanning har for fred og utvikling. Skolenes landsforbund håper dagen…

24. januar 2019

Runar Nørstad

Den første internasjonale dagen for utdanning markeres torsdag 24. januar, for å feire betydningen utdanning har for fred og utvikling. Skolenes landsforbund håper dagen kan bidra til at flere barn og unge havner på skolebenken.

FNs generalforsamling vedtok i 2018 å markere en egen dag for utdanning. Ved å markere en egen dag ønsker FN å løfte viktigheten av kvalitet i utdanningen på alle nivåer. Etableringen av dagen viser også at medlemslandene tar retten til utdanning på alvor, skriver FN på sin hjemmeside.

Rundt 265 millioner barn og unge har i dag ikke muligheten til å starte på eller fullføre skolegangen sin. Mer enn en femtedel av disse er i barneskolealder. De største hindringene er fattigdom, diskriminering, væpnet konflikt, katastrofer eller klimaendringer.

– Utdanning er en menneskerettighet, et offentlig gode og et offentlig ansvar. Utdanning er viktig for å sikre god helse, stimulere til økonomisk vekst og bygge bærekraftige samfunn. Jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis. Skolenes landsforbund håper FNs søkelys på utdanning kan bidra til å sikre en fullgod utdanning for alle, sier forbundssekretær Mette Johnsen Walker.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for en bærekraftig fremtid. Her er god utdanning et eget mål. FNs bærekraftsmål nummer 4 har tittelen: «Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle».

Retten til undervisning er nedfelt i artikkel 26 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter fra 1948. Erklæringen tar til orde for gratis og obligatorisk grunnskoleutdanning. I Barnekonvensjonen av 1989 fremmer man at landene gjør høyere utdanning tilgjengelig for alle.

Skolenes landsforbund på Facebook!