Unntak fra arbeidsmiljøloven

Det er inngått en avtale mellom hovedorganisasjonene og KS om unntak fra arbeidsmiljølovens kapittel 10 i forbindelse med koronaepidemien. Forbundet ber tillitsvalgte sette seg inn i avtalen.

26. mars 2020

Runar Nørstad

Det er inngått en avtale om unntak fra arbeidsmiljøloven som følge av koronapandemien. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Avtalen, som ble inngått 18. mars, har to punkter som Skolenes landsforbund ber sine tillitsvalgte legge særlig merke til:

  • Fristen for overtid/endring av arbeidsplan og omdisponering av ansatte er tre (3) dager etter drøfting med tillitsvalgte, mot tidligere fjorten (14) dager.
  • Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden kan nå gjennomføres uten lokal drøfting.

Disse endringene er signert sentralt, og er en klar utvidelse av arbeidsgivers styringsrett.

Lokale tillitsvalgte kan altså IKKE si nei til gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, så lenge den ligger innenfor de rammer som følger av arbeidsmiljølovens § 10-5 (2), § 10-8 (3) og § 10-8 (4). Det er ikke fritt fram.

Dere skal likevel tas med på drøftingen slik at det sikres forutsigbarhet både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Det vil bli kompensert for merarbeid i et etteroppgjør for endringer i arbeidsplanen. Dette vil bli gjort for å sikre at ingen arbeidstakere taper økonomisk på å være fleksibel i denne ekstraordinære situasjonen.

Avtalen for øvrig omhandler overtid og endring av arbeidsplaner, samt omdisponering av ansatte. Det understrekes at endringer i henhold til utvidet bruk av overtid og endring av arbeidsplaner skal drøftes med tillitsvalgte. Da er det viktig at tillitsvalgte har inngående kjennskap til situasjonen i kommunen.

Forbundets ståsted er at alle må være fleksible i denne situasjonen. Vi oppfordrer våre medlemmer til å strekke seg langt for å håndtere alle utfordringene pandemien utløser.

Likevel kan det ikke understrekes nok at hovedavtalen fortsatt gjelder, og som sagt; endringer SKAL drøftes med tillitsvalgte.

Tiltakene er vedtatt og signert for å sikre tilstrekkelig personell og forsvarlige tjenester under koronaepidemien. Selv om arbeidsgivers styringsrett nå blir utvidet, må det bemerkes at det er viktigere enn noensinne at ledere og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser, og at man sammen søker å finne løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet.

Vi er i en ekstraordinær situasjon. Mange flere vil være syke enn ellers, og mange sitter i karantene. Dette fører til mangel på folk på mange arbeidsplasser. Det er derfor nødvendig med ekstraordinære tiltak. Dermed er det svært viktig at vi nå fremover fortsetter det gode samarbeidet vi er vant med i norske kommuner, og at vi stiller opp for hverandre.

Som tillitsvalgte ber vi dere huske særlig på å risikovurdere enhver endring, og at du skal involveres i alle forslag. Takk for det du gjør!

Hilsen Skolenes landsforbund

PS! Denne avtalen gjelder i 26 uker fra avtaleinngåelsen, og kan sies opp med én måneds varsel fra hver av partene. 

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen