– Undergraver partssamarbeidet

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen skaper mistillit blant lærerne, ved å utnevne et ekspertutvalg om lærerrollen der ingen av medlemmene representerer yrkesgruppen. Og det er…

3. august 2015

Runar Nørstad

– Torbjørn Røe Isaksen parkerer organisasjonene, og det er det mest bekymringsfulle han holder på med, sier Anne Finborud, leder i Skolenes landsforbund. (Foto: Runar Nørstad)

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen skaper mistillit blant lærerne, ved å utnevne et ekspertutvalg om lærerrollen der ingen av medlemmene representerer yrkesgruppen.

Og det er sterkt beklagelig at dette ekspertutvalget – som består av bare professorer – har et mandat som ligger snublende nært opp til det som er partenes ansvar i arbeidslivet, mener leder i Skolenes landsforbund (SL), Anne Finborud.

 

– Farlig utvikling

– Det er ikke noe galt med professorer, men når utvalget utelukkende består av professorer, som skal fortelle lærerne hva de holder på med – og hvordan de fungerer, så svekker Røe Isaksen forholdet mellom partene. Dette vil virke mot sin hensikt, sier Anne Finborud og viser til ekspertgruppens mandat:

– Statsråden gir ekspertgruppen som mandat å analysere fagforeningenes skolepolitiske krav. Hvilken legitimitet skal gruppen ha? Skal de på en måte være dommere over fagforeningene, hvordan vi jobber politisk og strategisk? Hva er vitsen med fagforeninger da? Sannheten er at Røe Isaksen prøver å parkere oss! Dette er en farlig utvikling, mener Finborud.

Lønnsutviklingen

– I mandatet får forskergruppen også som oppgave å analysere lærerens lønnsutvikling. Jeg minner om at vi har et offentlig partssammensatt utvalg som har som oppgave for det norske samfunnet å løpende analysere lønnsutviklingen og lønnsdannelsen til ALLE yrkesgrupper, det Tekniske Beregningsutvalget.

– Nok et bevis på at Røe Isaksen forsøker å undergrave partenes rolle i vår samfunnsmodell, sier Finborud som har støtte fra LO i at det er en vanskelig balansegang mellom mandatet og partenes ansvar.

Anne Finborud mener at Røe Isaksen og regjeringen forsøker å utvanne partenes rolle i arbeidslivet. Lykkes Torbjørn Røe Isaksen i dette, vil konsekvensene slett ikke begrense seg til skoleverket.