– Trygger den norske modellen

Skolenes landsforbund er fornøyd med at den politiske vinden har snudd til et rødgrønt flertall i det norske folk. – Dette betyr at offentlig…

15. september 2015

Runar Nørstad

Leder i Skolenes landsforbund, Anne Finborud, gleder seg over den rødgrønne vinden som feier over landet.

Skolenes landsforbund er fornøyd med at den politiske vinden har snudd til et rødgrønt flertall i det norske folk.

– Dette betyr at offentlig ansatte får nye arbeidsgivere i mange kommuner og fylker, sier leder i Skolenes landsforbund, Anne Finborud.

Det gode valgresultatet for de rødgrønne partiene viser at flertallet i det norske folk ønsker å ta vare på den norske modellen med fellesskapsløsninger og utjevning, mener Finborud.

– Dette gir muligheter for gode lokale løsninger og en ny offensiv som kan være en motkraft nedenfra mot regjeringens privatisering og svekking av organisasjonenes medvirkning. Vi ønsker våre medlemmer og tillitsvalgte lykke til med samarbeidet lokalt.

Valgresultatet gjør Skolenes landsforbund spesielt glad på vegne av fellesskolen.

– Den rødgrønne vinden, som nå feier over landet, vil dempe testhysteriet i skolen og la lærerne få fokus på elevenes læring. Dette kan bli bra, sier Anne Finborud.