– Trussel mot velferden at færre organiserer seg

En sterk fagbevegelse er vår største garantist for velferden, sa forbundsleder Anne Finborud i sin 1. maitale på torget i Hønefoss med håp om at flere velger å organisere seg.

1. mai 2019

Runar Nørstad

Forbundsleder Anne Finborud har hovedtaler i Hønefoss 1. mai. (Foto: Ståle Skjønhaug)

Anne Finborud har hovedtaler i Hønefoss 1. mai, en by kjent for sterke arbeidertradisjoner. LO Hallingdal og Ringerike sto som arrangør.

Hun innledet med å nevne Hattemakerkrigen på Ringerike, en betegnelse for en rekke arbeideropprør som oppstod i Hønefoss i 1851, da lensmannen skulle arrestere hattemaker Halsten Knudsen.

Knudsen var en av Marcus Thranes tilhengere og kjent som en lederskikkelse på thranitterbevegelsens venstre fløy. Folkemassen grep inn og befridde Knudsen – før han senere ble arrestert og dømt.

Finborud var også innom temaer som 8-timersdagen, som feirer 100 år i år, privatisering, profittfri velferd, deltidsarbeid, faste ansettelser og sosial dumping. Hun brukte ekstra tid på å fortelle om viktigheten av å organisere seg.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Forbundsleder Anne Finborud på torget i Hønefoss 1. mai. (Foto: Ståle Skjønhaug)

Limet i velferdsstaten

– Det er en trussel mot velferden også her i Norge at antall arbeidsfolk som velger å organisere seg synker. Hallo! Under halvparten av de ansatte velger å betale fagforeningskontingent. Og vi vi vet at en sterk fagbevegelse er vår største garantist for velferden, sa Finborud.

– Og kjære venner, det gjelder også både små og større bedrifter her på Ringerike. Lønnsnivået og våre rettigheter kommer ikke av seg sjøl. Det er folk som betaler fagforeningskontingent som gjør det mulig å holde på at tariffoppgjørene samordnes og at tariffoppgjørene også bidrar til utjevning.

– Folkens, sentrale og kollektive tariffavtaler er limet i velferdsstaten. Og derfor er kampen mot lokal lønnsdannelse så viktig, sa Anne Finborud og manet tilhørerne til å bruke stemmeretten i september.

Klimastreik & fellesskolen

Hun kom også inn på ungdommene bak skolestreiken 22. mars, som melder ny streik 24. mai.

– Et samlet Skole-Norge bør hylle elevene som kjemper for framtiden og viser et glødende engasjement.

Anne Finborud nevnte også at Norge har en sterk, offentlig fellesskole – der fagbevegelsen har vært både arkitekt og byggherre.

– Vi kjemper daglig for å både bevare og styrke fellesskolen. I Skolenes landsforbund og i LO, har vi stort fokus på mer variert og praktisk opplæring for alle elever, i tillegg til kampen for å tviholde på et kollektivt tariffsystem som gir det beste grunnlaget for samarbeid i kollegiet.