– Trafikklærerne kan ikke sitte igjen med regningen

Trafikklærere som skal heve kompetansen sin, må få etter- og videreutdanning dekket av trafikkskolen eller staten, mener Skolenes landsforbund.

10. mai 2024

Runar Nørstad

Trafikklærere som skal heve kompetansen sin, må få etter- og videreutdanning dekket av trafikkskolen eller staten, mener Skolenes landsforbund.
Asgeir Kabuba Kjeldstad, forbundssekretær i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

De siste årene har kompetansen blant trafikklærere i Norge blitt både omtalt og diskutert i ulike sammenhenger, og særlig viktigheten av høy kvalitet i føreropplæringen har vært fremhevet, ifølge Statens vegvesen.

Vegtrafikkloven åpner for at det kan innføres krav til den som skal gi opplæring mot vederlag og faglig leder, og Statens vegvesen ønsker innspill til hva som bør vektlegges i etter- og videreutdanning av trafikklærere.

«Forslag til ny forskrift om etterutdanning og regodkjenning av trafikklærere» har vært på høring. Skolenes landsforbund har levert høringssvar basert på innspill fra forbundets medlemmer.

– Det kanskje viktigste punktet for oss er at den økonomiske byrden for etterutdanning og regodkjenning ikke skal falle på den enkelte trafikklærer, men heller bæres av trafikkskolene. Ideelt sett bør staten også være med å finansiere ordningen, på linje med ordninger i andre bransjer, sier forbundssekretær Asgeir Kabuba Kjeldstad.

Et annet punkt som Skolenes landsforbund fremhevet i sitt høringssvar, er skepsis til omfanget av etterutdanningen slik den er skissert.

– Vi ønsker at regodkjenningen skal være generell. Det vil si at en ikke skal trenge regodkjenning i klassespesifikke tillegg, understreker Kjeldstad.

Skolenes landsforbund har også påpekt viktigheten av at etterutdanningen i størst mulig grad bør være praktisk og fleksibel. Fleksibilitet i gjennomføringen er også avgjørende for å imøtekomme de ulike behovene til trafikklærerne.

Les hele høringssvaret her (PDF)

Relaterte saker
SL: Første trafikkskole med tariffavtale