Tok et kraftig oppgjør med trafikkskole-bransjen

– Skolenes landsforbund skal jobbe hardt for at landets trafikklærere skal få bedre arbeidsvilkår. Vi skal sørge for den første tariffavtalen i bransjen, sa forbundssekretær Jon Oddvar Holthe fra talerstolen under Trondheimskonferansen lørdag morgen.

1. februar 2020

Runar Nørstad

Forbundssekretær Jon Oddvar Holthe på talerstolen under Trondheimskonferansen lørdag morgen. (Foto: Runa Næss Thomassen)

Om lag 650 deltakere er samlet til den årlige konferansen i regi av LO Trondheim. Under den «Åpne fagligpolitiske timen» lørdag morgen, entret SLs forbundssekretær talerstolen og holdt en tordentale til inntekt for landets trafikklærere.

Skolenes landsforbund har gjennom to år satt søkelys på forholdene i trafikkskole-bransjen. Landets trafikklærere tilhører en bransje der nesten ingen er fagorganisert. Arbeidsmiljøloven brytes hver dag.

– LO har lagt føringer for at Skolenes landsforbund skal satse på, og organisere trafikklærere. SL har i to år nå hatt ekstra fokus på denne bransjen. Cowboybransje, tut og kjør, sies det på folkemunne, sa Holthe og viste til en rekke eksempler på nettopp det.

– I flere tilfeller har jeg kommet over kontrakter, der det står at vedkommende er ansatt i en 0 til 100 prosent stilling, og at de kan jobbe 0 til 45 timer i uka. Sånn skal det ikke være. Dette er et problem vi må ta tak i. Dette er konsekvensene når arbeidsgiver er den eneste som setter vilkår. Fagforeningsknusing kaller vi det.

Jon Oddvar Holthe sa fra talerstolen, til rungende applaus, at Skolenes landsforbund skal være like tøff mot denne bransjen som forbundet er ovenfor kommuner og fylker.

– Vi skal gjøre alt vi kan for at trafikklærere skal få bedre arbeidsvilkår. Vi skal sørge for den første tariffavtalen i bransjen og mange tariffavtaler over hele landet. Vi skal være med å rydde opp og sørge for at mange arbeidstakere kan få bedre tid med familien.

Forbundssekretæren sa også at SL tok opp arbeidsforholdene til trafikklærerne på kartellkonferansen på Gol i fjor høst.

– LO-leder Hans Christian Gabrielsen lovet på Gol at han skal være med når første tariffavtale blir skrevet under! Folkens, dette må alle i denne sal være med på å bidra til. I dag er det nesten ingen organiserte trafikklærere. SL skal sørge for at mange melder seg inn, men dere kan også være med å bidra til å få dem inn i trygge rammer. Sammen er vi sterke!

Skolenes landsforbund har, sammen med transportbransjen, skrevet et notat til fordel for trafikklærerne som de håper blir vedtatt av Trondheimskonferansen slik at det blir satt formelt fokus på bransjen.