Tar sterkt avstand fra karakteristikk av Listhaug

Skolenes landsforbund tar sterkt avstand fra uttalelsen fylkesleder i Aust-Agder, Gjermund Orrego Bjørndahl, har framsatt på Sylvi Listhaugs Facebook-side.   Skolenes landsforbund støtter ikke…

12. juni 2017

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund tar sterkt avstand fra uttalelsen fylkesleder i Aust-Agder, Gjermund Orrego Bjørndahl, har framsatt på Sylvi Listhaugs Facebook-side.

 

Skolenes landsforbund støtter ikke Gjermund Orrego Bjørndahls personkarakteristikk av Sylvi Listhaug og tar sterk avstand fra den.

Selv om Gjermund Orrego Bjørndahl har uttalt seg som privatperson og ikke som medlem eller tillitsvalgt i Skolenes landsforbund, forventer Skolenes landsforbund at tillitsvalgte på et slikt nivå følger spillereglene – også i sosiale medier.

Nestleder Terje Moen sier at lærere generelt, og tillitsvalgte spesielt, må være klar over sitt samfunnsoppdrag, og at slike uttalelser bare fordummer debatten.

Gjermund Orrego Bjørndahl har selv valgt å beklage ordvalget han brukte i kommentarfeltet på Sylvi Listhaugs Facebook-side og sier at banneord og skjellsord ikke er greit.

For ytterligere kommentar: Kontakt nestleder Terje Moen: Mobil: 920 58 309

 

Relevante lenker:
NRK: Gjermund Orrego Bjørndahl beklager ordbruken om Listhaug