Takk for at du lyttet, Sanner

– Skolenes landsforbund er meget fornøyd med at daværende kunnskapsminister Jan Tore Sanner lyttet til oss og satte i gang et utdanningsprogram som skal gi ukvalifiserte lærere sjansen til å fullføre lærerutdanningen sin, sier forbundssekretær Geir Allan Stava.

26. november 2020

Runar Nørstad

Daværende kunnskapsminister Jan Tore Sanner gjestet Skolenes landsforbund sitt landsstyremøte på Sørmarka 1. november 2018. (Foto: SL)

Skolenes lanfdsforbund lanserte forslaget i Klassekampen allerede den 05.01.2018:

«Mange av de såkalte ufaglærte i skolen mangler kanskje bare noen få studiepoeng på å få full kompetanse, noen mangler litt mer. Et systematisk arbeid for å tilby disse en desentralisert allmennlærerutdanning er en opplagt vei å gå for å øke antallet faglærte.»

– Dette tok vi opp med Jan Tore Sanner da han besøkte vårt landsstyremøte samme år. Vi hadde en god dialog med statsråden, og han viste stor interesse for dette forslaget. Han satte Universitetet i Tromsø i gang med å utvikle en forsøksordning, og høsten 2019 ble de første studentene tatt opp. Nå er ordningen utvidet, og det fortjener også nåværende kunnskapsminister, Guri Melby, takk for, sier forbundssekretær Geir Allan Stava i Skolenes landsforbund.

– Ordningen vi foreslo vil sikre mange elever en god og kvalifisert lærer, og lærerne trygge arbeidsvilkår. Snakk om vinn-vinn, fortsetter han.

Les også: Regjeringen fordeler 6 millioner til ordningen som skal gi flere kvalifiserte lærere (Kunskapsdepartementet)