Debatt: Ta knekken på prestasjonspresset i skolen

Helsepolitikere og skolepolitikere må bli enige om en skolepolitisk kur som tar knekken på den usunne prestasjonskulturen i norsk skole. Kuren må utvikles raskt!

22. februar 2020

Kommunikasjonsavdelingen

Hvorfor er det så vanskelig å ta inn over seg at skolerelaterte faktorer er årsak til innleggelser på sykehus i en galopperende fart, spør artikkelforfatterne i dette innlegget. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Innlegg signert Mette Johnsen Walker og Jon Oddvar Holthe, forbundssekretærer i Skolenes landsforbund. En korterte versjon av innlegget står på trykk i Dagsavisen tirsdag 18. februar.

Prestasjonspresset i skolen, med mange tester og lite fri, er en viktig årsak til at barn helt ned i førskolealder blir syke av stress. For noen år siden fortalte legene ved Rikshospitalet at antall innleggelser av unge med stressrelaterte sykdommer har økt med 400 prosent på fem år. Pasientene kommer fra hele landet. Regjeringens iver etter å teste og kartlegge landets skoleelever fortsetter med uforminsket styrke, og gjør at det er grunn til å rope varsku.

Forbundssekretær Mette Johnsen Walker.
Forbundssekretær Jon Oddvar Holthe.

Når alle vet at skolepress gjør elever så syke at de må legges inn på sykehus, er det opplagt at helsepolitikere og skolepolitikere må bli enige om en skolepolitisk kur som tar knekken på den usunne prestasjonskulturen i norsk skole. Kuren må utvikles raskt. Sterke signaler til administrasjonene i begge sektorene om å legge planer på tvers av budsjett- og styringslinjer er en god start. I bunn og grunn handler det om at politikerne, som øverste folkevalgte, må snakke sammen på tvers av sektorene.

Hvorfor er det så vanskelig å ta inn over seg at skolerelaterte faktorer er årsak til innleggelser på sykehus i en galopperende fart? Hva er galt med skolen? I Grunnloven er det nedfelt en viktig paragraf som sikrer barns velferd. Den sier ganske enkelt at alle som gjør vedtak angående barn skal ha barnets beste i tankene.

Spør du en lærer om årsaken til at elevene er borte fra skolen, er svaret ofte at de ikke takler presset – det er altfor mange pålagte prøver som skal sikre både dokumentasjon på karakterer og vise hvilke av de ulike skolene, fylkeskommunene og kommunene i landet som er best.

Skolenes landsforbund synes det er høyst bemerkelsesverdig at regjeringen pøser på med såkalte ekspertutvalg – og stortingsmeldinger – som sier at vi trenger å vite mer om forholdene i skolen og at vi dermed trenger mer forskning. Dette gjør jo at det vil komme enda flere tester, som betyr at flere barn vil bukke under for skolepress. All testingen gjør at fokus flyttes vekk fra elevene som roper om hjelp.

Hvilken samfunnsnytte har alle disse testene? Hvilken samfunnsnytte er det i alle innleggelsene på sykehus som gjør at vi har altfor mange elever som ikke fikser skolen lenger? Sett gjerne ned noen ekspertutvalg for å finne svarene på dette! Husk å invitere partene i arbeidslivet inn i utvalgene. Skolenes landsforbund bidrar gjerne med noen av sine kunnskapsrike lærere.

En skolegang fylt med stress er for mye for enhver; ung eller gammel. Vi ser utbrente mennesker i mange yrker. Ingen er tjent med utbrente barn.

Landets politikere må våkne opp! Snakk sammen for å finne løsninger. Lytt til leger, psykologer, helsesøstre og lærere! De jobber i ulike sektorer, men de kommer med samme budskap: Noe må gjøres med prestasjonsstresset i skolen. Og det haster!

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen